Министерство на икономиката ще контролира търговията със злато

Мотивите са, че това прехвърляне ще допринесе за адекватното регулиране на икономическите отношения в сектора

Министерство на икономиката ще контролира търговията със злато
492 ~ 1 мин. четене

Министерство на икономиката поема регистрационния режим и контрола на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Това става ясно след приети промени в Закона за изменение на Валутния закон, одобрени от Министерски съвет днес. Досега контролът се осъществяваше от Министерство на финансите.

Мотивите са, че това прехвърляне ще допринесе за адекватното регулиране на икономическите отношения в сектора и ще приведе регулациите за защита на потребителите в съответствие със съвременните тенденции в търговията с благородни метали и скъпоценни камъни. Според държавата Министерството на икономиката органът, който осъществява политика за повишаване конкурентоспособността на икономиката ни и провежда и координира и държавната политика за защита на потребителите.

Поради излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти, е предвидена промяна във Валутния закон с цел отпадане на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по тази Схема.

Подкрепи Economic.bg