Държавата ще отпуска помощи при бедствия само за бедните

За едно жилище ще бъде отпускана само една помощ

Държавата ще отпуска помощи при бедствия само за бедните
Автор: Лора Горовска

Държавата ще дава възстановителни помощи при бедствия само за социално слабите. Това гласи проект на наредба, публикувана в Министерство на финансите. Въвежда се и условието за едно жилище да бъде отпускана не повече от една възстановителна помощ.

Лицата, на които се изплащат средствата, трябва да имат средномесечен доход на семейство, който не надвишава размера на официалната линия за бедност в последните 12 месеца.  Също така, потърпевшите не трябва да са съдружници или акционери в търговски дружества.

За да получат финансова помощ от държавата, собствениците на жилище не трябва да са извършвали сделки с движимо и недвижимо имущество, общата стойност на които надвишава 12 пъти размерът на линията на бедност в страната. Това условие важи за срок от една година.

Стопаните на жилището не трябва да имат и задължения по него.

Коментари: 0