Държавните институции вече могат да си купят електромобили с европари

Безвъзмездната субсидия e между 10 и 40 хил. лв., в зависимост от вида на автомобила

Държавните институции вече могат да си купят електромобили с европари
Централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации вече могат да кандидатстват за еврофинансиране, с което да си купят до три електромобила. Набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства започва от 29 март.

Средствата са по Инвестиционната програма за климата (ИПК), а целта на мярката е да допринесе за изпълнението на политиките на страната в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 г.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство. За изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) тя е 20 000 лв.; за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места) -  10 000 лв.; за изцяло електрически превозни средства категория L7e - 20 000 лв.; за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв.; за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N - 30 000 лв.; за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2 - 40 000 лв.
Коментари: 0