Датска енергийна компания пусна 1000-годишни облигации

Orsted набра 500 млн. евро при подадени поръчки за над 2.4 млрд. евро

Датска енергийна компания пусна 1000-годишни облигации

Датската енергийна компания Orsted набра 500 млн. евро от емисия хибридни облигации с падеж след 1000 години. Интересът към емисията е бил голям, като подадените поръчки от инвеститорите са били за 2.4 млрд. евро, съобщава "Business Insider". Набраните средства ще бъдат използвани за проекти за зелена енергия.

Хибридните облигации имат едновременно функции на книжа, даващи право на дълг и на собственост.

Един от подвидовете хибридни облигации са познати като непрекъснати дългови ценни книжа (перпетюитетни), защото нямат фиксирана крайна дата за изплащане. Те дават същите права като обикновените акции в търговско дружество, които нямат матуритет.

Основно емисията от 1000-годишни облигации на Orsted са издадени именно в перпетюитет. Но според Bloomberg повечето хибридни облигации в Дания се издават с матуритет заради данъчни изисквания. Очевидно, данъчното законодателство в Дания не поставя ограничение в датата на падеж на хибридни ценни книжа, стига да има такава. Затова множество компании избират възможно най-далечна дата.

И така, докато реалната дата на падежа се явява 3017 г., първото плащане по дълга е насрочено за 24 ноември 2024 г. То ще даде възможност на Orsted да изкупи дълга на стойност равна или малко над емисионната цена. Дотогава хибридната облигация ще има фиксирана купонна лихва от 2.25%.

Пак според Bloomberg, в началото на тази година Orsted е продала петролните си и газови активи в Северно море за над 1 млрд. долара.

Компанията е най-голямата в ютилити сектора в Дания и най-големият в света оператор на морски вятърни мощности.

Коментари: 0