Депозитите в банките надхвърлиха 71 млрд. лв.

При кредитирането се забелязва леко ускорение, като годишният ръст през октомври достига 5%

Депозитите в банките надхвърлиха 71 млрд. лв.
Общата стойност на депозитите в българската банкова система надхвърли 71 млрд. лв., показва паричната статистика на БНБ към октомври. В тази сума влизат както влоговете на домакинствата, така и на финансовите и нефинансовите предприятия. Най-много растат парите на фирмите от реалната икономика, които са увеличили вложенията си с 14% до 21.5 млрд. лв. С 6% се увеличават парите на домакинствата във финансовата система и вече притежават на влог 46.6 млрд. лв.

И в двата случая процентното увеличение запазва тенденцията от последните три години, независимо от близките до нула нива на лихвите по депозитите. В някои случаи те дори са отрицателни, ако се включат разходите за обслужване на банките и инфлацията.

При кредитирането се забелязва леко ускорение, като годишният ръст през октомври достига 5%. При бизнеса темпът на растеж на заемите достига 2.3%, при домакинствата – 6.2%. Ускорение се наблюдава при ипотечните кредити, които са нараснали с 6.5% спрямо октомври 2016 г. Потребителските кредити растат също с толкова.

Лошите и преструктурирани кредити намаляват до 17.5% от общото кредитиране. Стойността им пада до 7 млрд. лв., което е с 3 млрд. лв. под пика им от октомври 2014 г.
Коментари: 0