Девет фирми и обединения искат да поддържат мантинелите по републиканските пътища

Обществената поръчка за следващите 4 г. е на стойност 40,2 млн. лева без ДДС

Девет фирми и обединения искат да поддържат мантинелите по републиканските пътища

Снимка: АПИ

1768 ~ 2 мин. четене

Отворени са офертите на кандидатите в обществената поръчка за доставка и монтаж на ограничителни системи (мантинели) за републиканските пътища за срок от 4 години. Общата индикативна стойност на обществената поръчка е 40 200 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.

Общо 9 фирми и обединения са кандидатствали по обществената поръчка, която е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната, съобщават от Пътната агенция.

За обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен е отворена постъпилата оферта на участника:

-ДЗЗД „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ - СЕВЕРОЗАПАД“ /с участници в обединението „ЕЛ ТЕ АЙ“ АД И „КМВ – системи за пътна сигурност“ ООД/;

Обособена позиция №2 – Северен централен район, включващ областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра са отворени офертите по реда на тяхното постъпване в АПИ на:

-ДЗЗД „Зебра Варна“ /с участници „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ЗЕБРА“ ООД/;

-ДЗЗД „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА – СЕВЕР“ /с членове в консорциума „ДЛВ“ ЕООД, „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД, „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, „СИМИНВЕСТ“ ООД/;

-ДЗЗД „ТРП ИЗТОК“ /с участници в обединението „А. Д. ХОЛД“ ООД, „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ ЕООД/;

Обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище са отворени офертите по реда на тяхното постъпване в АПИ на:

-„Пътища и мостове“ ЕООД;

-„СИМИНВЕСТ“ ООД;

-ДЗЗД „ТРП ИЗТОК“ /с участници в обединението „А. Д. ХОЛД“ ООД, „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ ЕООД/;

-ДЗЗД „ПСТ-СЕТ ОСП“ ДЗЗД /с участници в сдружението „ПСТ Груп“ ЕАД и „СЕТ Къмпани“ АД/;

Обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол е отворена единствената постъпила оферта, която е на участника:

-„ЮПИТЕР 05“ ООД

Обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково е отворена единствената постъпила оферта, която е на участника:

-„ЮПИТЕР 05“ ООД

Обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ областите: Благоевград, Перник, Кюстендил и София е отворена единствената постъпила оферта, която е на участника:

-ДЗЗД „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ - ЮГОЗАПАД“ /с участници в обединението „ЕЛ ТЕ АЙ“ АД И „КМВ – системи за пътна сигурност“ ООД/.

Подкрепи Economic.bg