До 18 август се приемат заявления по проект \"Ваучери за заети лица\"

Заявленията се подават в бюрата по труда в цялата страна

До 18 август се приемат заявления по проект \

Срокът за заявления по проект "Ваучери за заети лица" изтича на 18 август 2017 г.  На тази дата приемът на заявления по проекта ще бъде преустановен, поради достигане на определения финансов ресурс, напомнят от Агенция по заетостта. 

До момента са подадени 45 645 заявления за включване в обучения за повишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетенции. 25 395 кандидати (близо 56% от общия брой) подадоха своите заявления по електронен път. Повишен е интересът най-вече към курсовете за професионална квалификация и езиково обучение.

Агенцията по заетостта припомня, че 15% от стойността на обучението по проекта се съфинансира от страна на заетите лица, като на доставчиците на обучения се изплащат останалите 85% от номиналната стойност на ваучер. При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност. Очакванията са, че с планираните средства по проекта, 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация.

Заетите лица, които все още желаят да получат ваучер, могат да подадат до 18 август 2017 г. своето заявление лично на хартиен носител във всички бюра по труда или по електронен път на страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg

Коментари: 0