Две детски градини в София изграждат геотермално отопление

Учебно-възпитателните заведения за деца са на територията на столичния район „Кремиковци” и ще се финансират с европари

Две детски градини в София изграждат геотермално отопление

Снимка: СО район Кремиковци

788 ~ 2 мин. четене
Мариана Климентиева Автор: Мариана Климентиева

Две детски градини на Столична община ще се отопляват с модерни и екологични геотермални инсталации. Това бе гласувано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на СОС. Там бе приет доклада на инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет, направление „Обществено строителство”, и Ирина Савина, зам.-кмет, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“.

Основна цел на програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници. Едно от условията за кандидатстване е сградите да се енергийно ефективни, да имат големи дворове, където да се изградят тези инсталации. Най-важното е да не са топлофицирани и газифицирани“, коментира Ирина Савина.

Предложените сгради на  ДГ № 94 „Детски свят” в Бухово и ДГ № 58 „Слънчево утро” в Челопечене се отопляват на нафта.

Детските градини ще бъдат финансирани за изграждане на термопомпена инсталация от типа „земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра чрез вкопана в двора на детското заведение серпентина. Освен това в сградата на  ДГ № 58 ще бъдат инсталирани вентилаторни конвектори. ДГ № 94 ще разполага с високоселективни слънчеви колектори за битово-горещо водоснабдяване.

Геотермалната инсталация ще спомогне за намаляване на режийните разходи в детските заведения, ще увеличи дела на потребената енергия от възобновяеми източници и ще намали емисиите на парникови газове вследствие на отмяна ролята на нафтовите котли като основен топлинен източник в детските заведения.

Според изготвените доклади от обследванията за енергийна ефективност чрез реализирането на проектите ще се постигне икономия на енергия в размер на 189 727 кВтч /год. След тяхното изпълнение се очаква общо намаление на отделяните в атмосферата вредни емисии на въглероден диоксид (СО2) с 289.33 т./год.

Бюджетът на разработеното проектно предложение е с индикативна стойност 590 641 лева с ДДС. Сумата не надвишава максималния размер от 400 хил. евро (782 332 лева с ДДС) за допустимост на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е до 18 месеца от сключването на  договора и трябва да приключи не по-късно от 30 април  2024 г.

Проектът за изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в двете детски градини на територията на столичния район „Кремиковци” е по Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост”. Общият бюджет на процедурата е 3.4 млн. евро, като минималният размер за финансиране на проектно предложение е 200 хил. евро, а максималният – 400 хил. евро. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатстващата организация, обясниха от Столична община.

Подкрепи Economic.bg