КФН отстрани \"РСМ БЪЛГАРИЯ\" от одита на пенсионните и застрахователни дружества

Регулаторт е открил, че одиторската компания е подавала неверни данни за екипите, с които работи

КФН отстрани \

Председателят на КФН е категорична, че прегледите ще бъдат финализирани преди края на тази година

Комисията за финансов надзор (КФН) изключи "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни одитори, които участват в мащабния преглед на активите на пенсионните фондове и застрахователите. След свое разследване регулаторът е установил, че компанията е предоставила неверни данни за международните екипи, с които работи.

Оказва се, че много от международните партньори, които са били подадени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" като членове на екипите, всъщност не знаят, че са включени в прегледите. По време на разследването те са посочили, че подписите върху техните автобиографии не са сложени от тях. Някои дори са заявили, че подадените автобиографиите са неверни.

Също одиторската компания продължава да отчита в редовното подаване на документи в КФН след началото на прегледите, че тези тези екипи извършват работа по прегледите, което в рамките на разследването е било опровергано категорично от същите лица. Разкритата невярна информация включва злоупотреба с имената на ръководители на екипи, актюери и други членове на екипи в прегледите на различни застрахователи и пенсионни фондове.

„Тъй като целта на прегледите съгласно мандата от парламента е да се повиши доверието в застрахователния сектор и в сектора на пенсионните фондове, не виждаме друг начин освен отстраняването на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от процеса на извършване на прегледи и стартираме процедури за избора на надеждни международни проверяващи, които да заменят "РСМ БЪЛГАРИЯ", коментира председателят на комисията Карина Караиванова. Тя е категорична, че прегледите ще бъдат финализирани преди края на тази година.

Коментари: 0