ЕК очаква 1,7% ръст на българската икономика за 2015

Прогнозира се плавно повишаване на държавния дълг до 33,6% през 2017

ЕК очаква 1,7% ръст на българската икономика за 2015
3941 ~ 2 мин. четене

Икономическият растеж в България ще достигне 1,7% през 2015 г., задвижван главно от износа и падащите цени на петрола, преди да спадне до 1,5% през 2016 г., тъй като тогава се очаква намаляване на усвоените средства от ЕС. През 2017 г. се очаква растежът да достигне 2% заради увеличаването на вътрешното търсене. Бюджетният дефицит ще се свие до 2,8% през 2015 г. и до 2,7% през 2016-17 г. Това се казва в публикуваната днес есенна икономическа прогноза на Европейската комисия.

Очакванията на ЕК са една идея по-песимистични в сравнение с публикуваната преди дни прогноза на Министерство на финансите. Там се залага ръст на икономиката от 2,1% за 2016 г. и 2,5% за 2017 г.

Износът поддържа растежа

След като икономиката нарасна съответно с 0,6% и 0,5% през първото и второто тримесечие на 2015 главно заради значителното увеличение на нетния износ, се очаква расетжът да остане умерен през втората половина на годината. Индикатори като индустриално производство и търговия на дребно показват ограничен динамика в краткосрочен план.

Условията на пазара на труда ще се подобрят, инфлацията ще е ниска

Заетостта отчете подобрение през първата половина на 2015 г. основно заради земеделието и строителството, сочат данните на ЕК. Поддържан главно от експортноориентирани отрасли растежът на заетостта се очаква да е непроменен през 2015 и 2016 г. – 0,3% и леко да се повиши – с 0,5% през 2017 г.

Ръст на държавния дълг

ЕК прогнозира и постепенен ръст на държавния дълг на България през следващите две години – от 31.8% през 2015 г, той ще нарасне до 32.8% и 33.6% съответно през 2016 и 2017 г.

ЕС и еврозоната

Според прогнозите реалният БВП на еврозоната ще нарасне с 1,6% през 2015 г., с 1,8% през 2016 г. и с 1,9% през 2017 г. За ЕС като цяло се очаква реалният БВП да се увеличи с 1,9% през тази година, с 2,0% през 2016 г. и с 2,1% през 2017 г.

През тази година вътрешното търсене нараства в повечето от страните от еврозоната, а икономическата активност би трябвало да се повиши в целия ЕС през 2016 и 2017 г, смятат експертите на ЕК.

Според прогнозата заетостта в еврозоната ще нарасне с по 0,9% през тази и през следващата година и с 1% през 2017 г. В ЕС се очаква заетостта да се увеличи с 1,0% през тази година и с по 0,9% през 2016 и 2017 г. Като цяло се очаква безработицата да продължи да намалява само постепенно със значителни различия между страните членки.

В тази прогноза за първи път се прави оценка на икономическото въздействие от пристигането на бежанците в ЕС. Докато в краткосрочен план допълнителните публични разходи водят до увеличаване на БВП, в средносрочен план се очаква допълнително положително въздействие от нарастването на предлагането на работна ръка, при условие че съществуват подходящи политики за улесняване на достъпа до пазара на труда. Като цяло въздействието върху растежа в ЕС е малко, но то може да бъде по-голямо в някои страни членки, се казва още в прогнозата. 

Подкрепи Economic.bg