ЕК предупреди България да изпълни европейски изисквания за ДДС

Ако до два месеца страната ни не предприеме действия по тези искания, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи

ЕК предупреди България да изпълни европейски изисквания за ДДС

Европейската комисия изпрати на България официални уведомителни писма с искания страната да приведе разпоредбите си за ДДС в съответствие с правото на ЕС. Това съобщиха от представителството на ЕК в България.

Ако до два месеца страната ни не предприеме действия по тези искания, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

Едното искане е свързано с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС.

Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Отделно от това България е приканена да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите, когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели, както и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Коментари: 0