Електронните болнични пестят 73 млн. лева на фирмите

От 1 януари те ще се подават с електронен подпис

Електронните болнични пестят 73 млн. лева на фирмите

Почти 73 милиона лева ще спестяват фирмите годишно след въвеждането на електронното подаване на болничните листове от фирмите към НОИ. Това ще се случи от 1 януари 2016 г., след като от началото на 2015 г. се реализира първият етап на електронизацията - лекарите онлайн да подават информация за болничните листове към НОИ. 

Така от януари за работодателите вече ще отпадне необходимостта да посещават НОИ, за да предават на място болничните листове на своите служители. 5834 фирми вече са се регистрирали с електронните си подписи в НОИ за подаване на данните за своите болни служители по електронен път. Други 19 600 са упълномощили близо 4000 счетоводни къщи да подават от тяхно име тези данни. Удовлетворява ни тази активност на бизнеса, тя е само за десет дни, след като регистрацията започна от 1 декември, заяви шефът на НОИ Бисер Петков, пише "Стандарт".

Очакваме до края на годината висока степен на готовност на фирмите да подават електронно болничните листове, уточни той. Регистрацията на фирмите може да стане по всяко време, дори и в деня преди появата на първите болнични листове през новата година. Все пак подаването на документите на хартия не изчезва напълно. За малките фирми, които нямат електронен подпис, се допуска да носят болничните листове в поделенията на НОИ на хартия или върху електронен носител. 

Самоосигурените лица също ще могат да носят болничните си листове на хартия, ако нямат електронен подпис и ако не са упълномощили някой друг - юридическо или физическо лице - електронно да им подава данните. На хартия остава и представянето на болничния лист от болния служител на работодателя му. Надяваме се в бъдеще и този процес да бъде електронизиран, заяви управителят на НОИ Бисер Петков.

Причината до момента този етап от подаването на данните да не е и той по електронен път, е фактът, че самият болничен лист, според нашето законодателство, е документ, който, за да може да се оспорва, трябва да съществува на хартия. Може би на по-късен етап ще бъде възможно да се обезпечи онлайн връзката между лекари и работодатели, защитата на личните данни и да бъде решен въпросът с обжалването, което ще даде възможност движението на електронния лист от лекаря до Националния осигурителен институт, който изплаща обезщетенията, да бъде изцяло електронен. 

Електроннто подаване до момента на данните от болничния лист от лекарите към НОИ и от работодателя към НОИ ще намали срока за изплащане на обезщетенията от 15 на 10 работни дни.

От догодина се променя срокът за електронното подаване на данните от болничния лист от фирмите към НОИ. Вместо до 15-о число това трябва да става до 10-о число на месеца, следващ месеца, в който болничният лист е предаден от служителя на работодателя.

Коментари: 0