Енергийната борса пуска сегмент „в рамките на деня“ през март

Днес БНЕБ стана еднолична собственост на Българската фондова борса

Енергийната борса пуска сегмент „в рамките на деня“ през март
680 ~ 4 мин. четене
Автор: Александра Сотирова
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) представи и последния сегмент за търговия на електрическа енергия на свободния пазар, който се казва „в рамките на деня“. По време на представянето му стана ясно, че търговията на този сегмент реално ще започне да работи около началото на март, без да е ясна точната дата. От 20 февруари ще започне тестване на платформата и ще се регистрират пазарните участници.

„Това развитие ще позволи да се осъществи бъдещото пазарно обединение на електрическата енергия в Югоизточна Европа. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) внимателно следи работата на борсата и изготви правилата и допълнителните законодателни промени, за да създаде основата за реализацията на сегмент „в рамките на деня“, каза Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Той обясни, че регулаторът ще разреши всички дейности, които енергийната борса би могла да предложи при търговията с електрическа енергия.

„Комисията има важен ангажимент към борсата, тъй като в Европейския парламент се гласува интегритета и прозрачността при търговията с електрическа енергия в ЕС“, добави председателят на КЕВР. По неговите думи предстоящите промени в Закона за енергетиката ще дадат правомощия на КЕВР да разследва всички злоупотреби на пазара на едро на борсата.

„На БНЕБ ще бъдат предоставени всички количества електрическа енергия, произведени от лицензираните производители. След няколко месеца количествата ще нараснат чувствително заради тези промени и ще създадат ликвидност. КЕВР ще има отговорност да следи за злоупотреби и ще има допълнителен административен капацитет, за да отговори на тези очаквания“, каза още Иванов.

Сделките през БНЕБ в сегмент „в рамките на деня“ ще се публикуват на платформата веднага след тяхното сключване, ще се виждат също и подадените оферти. Така пазарът трябва да стане достатъчно прозрачен и всеки да може да си прави ежедневно анализи и равносметки, обясни Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.  Дейността на борсата ще се ръководи от БФБ-София по правилата на европейския регламент. Днес фондовата борса стана официално собственик на енергийната борса.

„Считаме че можем да допринесем много за развитието на енергийната борса, защото БФБ работи от 1992 г. и знаем как да работим в тази среда. Нашите принципи - прозрачност, изработване на ясни правила, работа с всички участници на пазара - ще бъдат пренесени и върху БНЕБ“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София, която днес окончателно придоби БНЕБ.

Пазар „в рамките на деня“ е най-краткосрочният пазарен сегмент, който представлява още една възможност за търговия преди да се премине към балансиращ пазар. За работата на този сегмент отново е използвана платформата Nordpool (използвана и при пазар „ден напред“), тъй като норвежкият модел е предложил добри условия и същевременно интеграция на системите на двете борси. Както и в другите сегменти БНЕБ е страна по всички сключени сделки, а официалната и единствена валута за търговия е еврото. 

Той дава възможност на участниците да търгуват в различни периоди на доставка от часове и дни до години, седмици и месеци. Те вече могат да участват на дългосрочен пазар, на пазар „ден напред“ и в новия сегмент „в рамките на деня“, а това, което не са могли да прогнозират ще трябва да отиде на балансиращия пазар.  

Така търговските участници ще имат още една възможност за търговия на централизирана платформа преди да отидат на балансиращия пазар. Анализ на средномесечните цени на балансиращия пазар – излишък и недостиг и средномесечните цени на пазар „ден напред“ и разликата между тях показва смисълът на този сегмент. Именно това е една от предпоставките за съществуването му, тъй като цената на балансиращия пазар за недостиг е средно 2.5 пъти по висока от тази на пазар „ден напред“. Затова от борсата очакват голям интерес към този сегмент. 

Типичен участник на новата платформа са производителите от възобновяеми източници (ВЕИ), които са и основната причина за създаването на сегмента. От борсата се надяват те да се включват постоянно на този пазар, а не когато нетното и специфично производство бъде изпълнено в края на годината. „Колкото по-бързо стане това, толкова този пазар ще стане по-ликвиден“, добави Габровски. Той обясни, че според плановете и анализа за първата година средната ликвидност ще бъде между 30-50 MW/h.

Нашият сегмент „в рамките на деня“ ще работи в изключително изолиран режим, тъй като не е обединен с други пазари „в рамките на деня“ и не дава възможност за трансгранична търговия. Съществуването на такава трансгранична търговия и възможността за известяване на сделките в сегмента, е изключително важно, тъй като ще позволи по-голяма ликвидност, което ще допринесе за търгуване на по-големи обеми и ще дава доста представителен ценови сигнал в случай, че е обвързан със съседните пазари. 

Останалите пазари, които вече съществуват в изолиран режим, тоест не са пазарно обединени, е планирано да стартират голямото паневропейско обединение на пазарите в този сегмент, в което ще влязат 10 граници от Западна и Северна Европа. Това ще е възможно чрез платформата Cross-Border Intraday Market Project (XBID) и стартът на свързването започва на 13 юни 2018 г. 

XBID ще обедини европейски пазари „ден напред“ и „в рамките на деня“ и според регламента всички оператори, включитено българската БНЕБ, трябва да създадат всички предпоставки и да участват в единното обединение на пазарите „в рамките на деня“.

Платформата представлява комплексен модел, който се състои от три модула – търговия, номинации и доставка, управление на презгранични капацитети. Накратко какво представлява XBID – когато ние сме част от този проект за пазарно обединение и някой от вас отвори търговската система и види оферта на екрана, която е активна и може да се търгува, тя може да е предложена от търговски участник, който е в Италия, Германия или някъде другаде в Европа. Фактът, че тя е активна на екарата и се вижда, означава всъщност, че платформата XBID е решила една оптимизационна задача и е намерила начин тази енергия да бъде доставена към вас или от вас до съответния търговски участник през всички граници, без значение дали той е продавач или купувач. 

Подкрепи Economic.bg