Енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“

КЕВР има за цел да установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия

Енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“

Снимка: Economic.bg

3716 ~ 1 мин. четене

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. Това решение е взето със заповед от днес на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов.

Проверката е назначена във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа в столицата. Предмет на проверката на енергийния регулатор е да се установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.

След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.

При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.

Само преди дни заради прекъсването на електрозахранването и на топлоснабдяването в София, КЕВР изпрати писма до ръководствата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД. Регулаторът искаше в 3-дневен срок да бъде предоставена обобщена информация за причините за прекъсванията, броят на засегнатите абонати и предприеманите мерки за възстановяване съответно - на електрозахранването, и на топлоснабдяването.

Подкрепи Economic.bg