ЕС генерира все по-малък дял от световния БВП за сметка на Китай

Чуждите инвестиции в Европейския съюз продължават да бъдат сред най-големите, а заетостта - най-голяма

ЕС генерира все по-малък дял от световния БВП за сметка на Китай

Снимка: Unsplash

За изминалите десет години - от 2008 до 2018 г. - делът на Европейския съюз в световния брутен вътрешен продукт (БВП) намалява съществено. За сметка на това китайската и индийската икономики придобиват все по-голяма тежест на световната сцена. Въпреки че делът на държавите членки намаляла със 7 пр. пункта в световната икономика, все пак ЕС запазва втората си позиция след САЩ, показват данните на Евростат за статистически портрет на Европейския съюз сравнен със страните от Г-20.

Общността залага на сектора на услугите, които създават 72.7% от брутната добавена стойност на икономиката ѝ. По-голям дял на услугите в показателя се отчита единствено в САЩ, Великобритания и Бразилия. В същото време Китай този дял е едва 52%, а делът на производството и селското стопанство като част от китайската икономика са едни от най-големите сред страните от Г-20.

Във всички останали страни от Г-20 услугите са най-големият генератор на БВП и представляват над половината от брутната добавена стойност с изключение на Саудитска Арабия и Индонезия.

Китайската икономика расте и през 2018 г. вече представлява 15.9% от световния БВП спрямо 7.2% през 2008 г. Делът на индийската икономика също е нараснал за десет години - от 2 до 3.2%, за да заеме шестото място по дял от световната икономика сред страните от Г-20, изпреварвайки страни като Южна Корея, Канада и Русия.

Заетостта в Европейския съюз е една от най-високите сред страните от Г-20 през 2018 г., както сред възрастовата група 15-64 г., така и сред 55-64 г., а безработицата е най-висока в ЮАР, Бразилия, Турция и Саудитска Арабия, където безспорно тя е по-значително за жените заради традициите в тези географски области.

Нивото на общите държавни разходи спрямо БВП достига максимум сред членовете на Г-20 през 2018 г. В Европейския съюз те са 45.8% в ЕС, последвано от 41% в Обединеното кралство и 40.7% в Канада. За по-голямата част от членовете на Г-20 съотношението на държавните разходи към БВП надхвърля 30%, като само четири са под това ниво: Индия, Мексико, Южна Корея и Индонезия. Трима от четирите членове със сравнително ниско съотношение на държавните разходи към БВП също имат относително нисък БВП на жител, с изключение на Южна Корея.

Южна Африка, Канада, ЕС и Обединеното кралство пък имат далеч най-високите нива на преки чуждестранни инвестиции спрямо размера на техните икономики през 2018 г. - всички над 60% от техния БВП. На другия полюс се намират Аржентина, Индонезия, Индия, Турция и Япония, всички с по-малко от 10% чужди инвестиции съотнесени към обема на икономиката. Петима от членовете на Г-20 пък са имали по-големи чуждестранни инвестиции от вътрешните такива - ЮАР, Япония, Канада, ЕС и Южна Корея.

Коментари: 0