ЕС глоби Fitch срекордните 5.1 млн. евро

ESMA обвинява рейтинговата агенция в конфликт на интереси

ЕС глоби Fitch срекордните 5.1 млн. евро
Пазарният регулатор на Европейския съюз е наложил на агенцията за кредитен рейтинг Fitch рекордна глоба от 5.13 млн. евро глоба заради конфликт на интереси. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) заяви в четвъртък, че между юни 2013 г. и април 2018 г. 20% от дъщерните дружества на Fitch във Великобритания, Франция и Испания са били непряко притежавани от физическо лице чрез предприятие във Франция.

В същото време акционерът, който регулаторът не посочва, заседава в управителните съвети на три предприятия, които получават рейтингова оценка от Fitch.

От Агенцията заявиха, че нито едно от нарушенията не е повлияло на резултата от нейните оценки, а тълкуването на правилата на ЕС за разкриване на самоличността на акционерите е направено добросъвестно.

"Вече нямаме отделни индивидуални акционери, които да участват в бордовете на оценяваните компании", се казва в изявление на Fitch.

Fitch е собственост на американския издател Hearst. Тя е една от агенциите за кредитен рейтинг от т. нар. „Голямата тройка“, заедно със Standard & Poor’s и Moody's, които доминират в сектора в световен мащаб.

ESMA упълномощава и регулира рейтинговите агенции в ЕС. Регулаторът заяви, че глобата му отразява мерките, предприети доброволно от трите филиала на Fitch, за да се гарантира, че подобни нарушения не могат да бъдат извършени в бъдеще.

Fitch заема 15.1% от пазара в ЕС за кредитни рейтинги, на трето място след S&P с 46,3% и Moody's с 32%.

ESMA глоби Fitch 1.4 млн. евро през юли 2016 г., след като установи, че някои високопоставени анализатори в агенцията са предавали информация за някои суверенни рейтинги на висши служители в компанията майка на Fitch, преди тя да бъде публикувана.
Коментари: 0