ЕС одобри още 500 млн. евро помощ за Украйна

Така общата помощ за Киев ще е 3.3 млрд. евро

ЕС одобри още 500 млн. евро помощ за Украйна

Снимка: Pixnio

Европейският съюз одобри да се изплатят първите 500 млн. евро по новата програма за макрофинансова помощ (МФП) за Украйна. Решението беше взето днес от Европейската комисия.

С отпускането на тази сума общият размер на макрофинансовата помощ, която от 2014 г. ЕС започна да предоставя и на Украйна, ще достигне 3.3 млрд. евро — най-мащабната помощ от такъв вид за държава извън ЕС.

„ЕС постоянна политическа и финансова подкрепа на Украйна. Приетото днес решение на Европейската комисия за изплащане на помощта идва в изключително важен момент, в който Украйна и нейният народ са изправени пред нов акт на агресия от страна на Русия и се нуждаят от знак на солидарност от международните партньори. Подобно агресивно поведение е недопустимо в днешна Европа”, коментира зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси добави, че Украйна е изпълнила ангажиментите си в областта на политиката, договорени с ЕС за освобождаването на първото плащане по програмата за макрофинансова помощ. По думите му това е важен и обнадеждаващ сигнал, че Украйна продължава да провежда реформи въпреки настоящата обстановка по отношение на сигурността и предстоящия изборен цикъл.

По линия на новата програма за МФП, одобрена от Европейския парламент и Съвета през юли 2018 г., на разположение на Украйна се предоставят до 1 милиард евро. Програмата помага на Украйна да покрие финансовите си потребности и подкрепя провеждането на широкообхватна програма за структурни реформи. Средствата за МФП се предоставят под формата на нисколихвени дългосрочни заеми, обвързани с прилагането на конкретни мерки на политиката, договорени в Меморандума за разбирателство.

Украйна изпълни ангажиментите си в областта на политиката, договорени с ЕС за
освобождаването на първото плащане по програмата. Те включваха важни мерки за засилване на борбата с корупцията, подобряване на прозрачността на търговските регистри, подобряване на предвидимостта на данъчната среда и укрепване на управлението на държавните предприятия. Украйна също така постигна договореност с Международния валутен фонд (МВФ) по ново стендбай споразумение, което ще замени предишната ѝ програма по линия на Разширения фонд за финансиране на МВФ и с това ще осигури по-нататъшното взаимодействие на страната с МВФ. Фактът, че на 23 ноември парламентът прие бюджет за 2019 г., който МВФ смята за задоволителен, бе важна стъпка към одобряването на новата програма от Изпълнителния съвет на МВФ, което се очаква през декември.

ЕС ще продължи да работи съвместно с органите на Украйна по програмата за реформи на страната, включително в онези области, които са свързани със следващото плащане по програмата за МФП. Сред тях са по-нататъшните мерки за борба с корупцията, например напредъкът към стартирането на дейността на Върховния съд на Украйна за борба с корупцията; управлението на публичните финанси, продължаването на реформите в енергийния и банковия сектор, и реформите в областта на социалната политика. Комисията ще продължи да следи отблизо събитията и да осъществява мониторинг върху изпълнението.
Коментари: 0