ЕС иска зелена революция в превоза на хората и стоките

Амбицията е до 2030 г. 30 млн. екологични коли да залеят европейските пътища, а жп транспортът да се използва повече

ЕС иска зелена революция в превоза на хората и стоките

Снимка: Pixabay

484 ~ 2 мин. четене

Най-малко 30 милиона леки автомобила с нулеви емисии да започнат да се движат по европейските пътища, 100 европейски града да са неутрални по отношение на климата, а морските плавателни съдове с нулеви емисии да са готови за пускане на пазара.

Това са част от целите, които си поставя Европейската комисия (ЕК) за постигане до 2030 г. и са заложени в „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“. С тази стратегия се полагат основите за екологосъобразната и цифровата трансформация на транспортната система на ЕС и за увеличаване на нейната стабилност при бъдещи кризи. Резултатът от нея ще бъде намаляване с 90% на емисиите до 2050 г.

„За да постигнем целите си в областта на климата, емисиите от транспортния сектор трябва да следват ясно изразена тенденция към намаляване. С днешната стратегия ще се промени превозът на хора и стоки в Европа и ще стане по-лесно да се комбинират различни видове транспорт. Определихме амбициозни цели за цялата транспортна система, за да гарантираме устойчиво, интелигентно и стабилно възстановяване от кризата с COVID-19“, каза Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейския зелен пакт по време на днешното представяне на стратегията.

А ето и кои са основните етапи по години, които Европейският съюз ще цели да постигне:

До 2030 г.:

  • по европейските пътища ще бъдат в движение най-малко 30 милиона леки автомобила с нулеви емисии
  • 100 европейски града ще са неутрални по отношение на климата
  • високоскоростният железопътен трафик ще се удвои в Европа
  • планираното колективно пътуване за маршрути под 500 km следва да бъде неутрално по отношение на въглеродните емисии
  • автоматизираната мобилност ще бъде внедрена в широк мащаб
  • морските плавателни съдове с нулеви емисии ще са готови за пускане на пазара.

До 2035:

  • големите въздухоплавателни средства с нулеви емисии ще са готови за пускане на пазара.

До 2050 г.:

  • почти всички леки автомобили, микробуси, автобуси и нови тежкотоварни превозни средства ще бъдат с нулеви емисии
  • железопътният товарен трафик ще се удвои
  • напълно оперативна мултимодална трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за устойчив и интелигентен транспорт с високоскоростна свързаност.

За да се постигнат целите Европейската комисия дава няколко предложения. За внедряването на над 30 млн. екологични автомобила по пътищата, според ЕК ще е необходимо монтирането на 3 млн. обществени зарядни станции. За по-екологичен товарен транспорт пък може да се удвои железопътният трафик до 2050 г.  Удвояването на железопътния трафик може да помогне и за изпълнението на друга задача - превръщане на междуградската и градската мобилност в жизнеспособна и устойчива мобилност.

Основната причина за създаването на стратегията е това, че транспортът генерира около 5% от БВП на ЕС и осигурява заетост на над 10 милиона души в Европа. Това превръща транспортната система в един от основните фактори за развитието на европейските предприятия и световните вериги за доставки.

Този тласък за трансформиране на транспорта идва в момент, в който целият сектор все още изпитва последиците от кризата с коронавируса. С увеличаване на публичните и частните инвестиции в модернизацията и екологосъобразността на превозните ни средства и инфраструктура и с укрепване на единния пазар сега имаме историческа възможност да направим европейския транспорт не само по-устойчив, но и по-конкурентоспособен в световен мащаб и по-стабилен при бъдещи сътресения, пишат от ЕК в свое становище.

Подкрепи Economic.bg