Държавата разшири списъка на специалностите със стипендии

Увеличават се и "уникалните" паралелки

Държавата разшири списъка на специалностите със стипендии

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Правителството актуализира списъците на защитените от държавата учебни специалности и тези, за които се очаква недостиг на пазара на труда през 2021/2022 г. Списъците се изготвят ежегодно от Министерството на образованието и науката (МОН) на база подробен анализ и данни от учебните заведения и работодателите.

Списъкът с професиите с очакван недостиг на специалисти се увеличават с 9. По него правителството ще осигурява на учениците стипендии за целия срок от обучението им.

Към него сега се добавят: „Металообработващи машини“, „Осигуряване на продуктова информация“, „Социална работа с деца в семейства с риск“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Спедиция, транспортна и складова логистика “, „Трайни насаждения“, „Производство на месо, месни продукти и риба“ (професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост) и „Полиграфия“.

Държавата спря масовото отпускане на стипендии през учебната 2017/2018г., когато взе решение да изплаща финансова помощ само на приоритетните паралелки. Междувременно обучаващите се все още имат право да кандидатстват за европейски стипендии, независимо от тяхното направление или специализация, стига учебното им заведение да позволява това.

Днес правителството актуализира и списъка със защитени специалности. Това са уникални по своето съдържание учебни часове, които дават на обучаващите се в тях специфични умения. За тази група работодателските организации играят ключова роля, защото те подават конкретна информация към министерството за секторите, при които се наблюдава недостиг. В отговор МОН се стреми да засили интереса на студентите към тези специалности като ги прави по атрактивни. През 2019 г. министерството на образованието отпусна над 21 млн. лева за развитието за всички защитени специалности.

За учебната 2021/2022 г. от списъка отпадат пет, които вече не отговарят на критерия „Уникалност по териториален признак“ и се изучават в повече от четири училища в страната. Това са: „Полиграфия“, „Металообработващи машини“, „Производство на месо, месни продукти и риба“, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ и „Трайни насаждения“.

Добавят се обаче 17 нови специалности: „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, „Подпомагане на деца“, „Подпомагане на възрастни“ „Български жестов език“, „Стругарство“, „Художествена тъкан“, „Плетачно производство“, „Минна електромеханика“, „Локомотиви и вагони, „Конструктивна реставрация“, „Декоративна реставрация“ и др. Те отговарят и на двата необходими критерия - „Уникалност по териториален признак“ и „Уникалност по съдържателен признак“.

Коментари: 0