ЕЦБ ще купува държавни и корпоративни облигации с оценка „боклук“

Централната банка иска да облекчи кредитирането в период на коронавирусната епидемия

ЕЦБ ще купува държавни и корпоративни облигации с оценка „боклук“

Снимка: ecb.europa.eu

672 ~ 2 мин. четене
Европейската централна банка (ЕЦБ) облекчи кредитирането на централните банки в различните държави и на отделни компании. Те вече могат да предлагат облигации с оценка „боклук“ по време кризата с коронавируса като допълнителна гаранция за заемите, които теглят, пише Reuters.

След проведено вчера непланирано заседание на Управителния съвет ЕЦБ обяви, че на всеки един от активите ще приложи кредитния му рейтинг към 7 април, така че банките да могат да продължат да ги публикуват в кредитни операции, стига рейтингът на облигацията да остане в горната част на активите без инвестиционен клас.

„Това гарантира, че активите и емитентите, които са имали инвестиционни оценки към деня, когато Управителният съвет прие пакета от мерки за облекчаване на обезпечението, остават допустими, дори ако рейтингът им падне две нива под текущото изискване за минимално кредитно качество на Евросистемата“, гласи изявлението на ЕЦБ.

Тъй като икономиката на Еврозоната се затруднява на фона на пандемията от коронавируса Covid-19, Италия и редица отделни компании са изправени пред риска да загубят своя кредитен рейтинг за инвестиционен клас. Това би затруднило ЕЦБ да заема пари на реалната икономика.

„ЕЦБ може да реши, ако и когато е необходимо, да предприеме допълнителни мерки за допълнително смекчаване на въздействието от понижаването на рейтинга, особено с оглед гарантиране на безпроблемната промяна на нейната парична политика във всички страни от Еврозоната“, обясняват още от ЕЦБ.

Банките, които взимат назаем от ултраевтините средства на ЕЦБ, трябва да предоставят обезпечения, така че облекчените правила имат за цел да гарантират, че банките ще разполагат с достатъчно активи за заемане и предоставяне на кредитен поток към фирми, които имат остра нужда от парични средства.

ЕЦБ предоставя пари назаем на баките при лихви, най-ниската от които е -0.75%. Така европейската банка дава „въздух“ на останалите банки, ако те отпуснат изтеглените  средства на компании.
Подкрепи Economic.bg