EVN иска по-ясни и бързи решения от КЕВР

За да се даде тласък на прехода към свободен пазар трябва да бъдат създадени стимули

EVN иска по-ясни и бързи решения от КЕВР
Автор: Александра Сотирова

Електроразпределителното дружество EVN иска Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да вземе по-ясни и бързи решения относно промените в Закона за енергетиката и Наредба №1 за определяне на цените на електрическата енергия.

От дружеството искат промените в Наредбата да включват норма на възвращаемост на капитала, която да осигури необходимите инвестиции за гарантиране сигурността на мрежата, механизъм за признаване на реално необходимите технологични разходи, признаване на реално необходими разходи на крайния снабдител и справедливо определяне на компонента за дейността.

 „В наредбата очакваме да има яснота как ще си купуваме технологичния разход, да има ясно разписани принципи, при които да се признават реалните разходи за закупуване на енергия на технологичния разход”, обясни Гочо Чемширов, заместник-председател на Управителния съвет на „Електроразпределение Юг” (EVN).

От компанията искат да отпадне и допълнителното им натоварване от заплащането на т.нар. крос субсидиране (дружеството продава на стопанските потребители на печалба, за да може да покрива загубата, която натрупва от битовите потребители).

„Като краен снабдител искаме в Наредбата да се признават разходите, с които дружеството да може да изпълнява всичките си дейности по закон и лицензия. Сега в Наредбата тези неща липсват”, обясни Чемширов.

От дружеството обясниха, че много предизвикателства има и пред пълната либерализация на енергийния пазар. За да бъде постигнат ликвиден и прозрачен борсов пазар трябва всички сделки с енергия, включително и закупуването на технологичния разход да се осъществяват през Българска независима енергийна борса (БНЕБ), трябва да има наличие на стандартни продукти и срочни договори за пикова енергия. За повече прозрачност и намаляване на кредитния риск за търговците на енергия има нужда и от  специализирана клирингова къща.

Борсовият пазар има нужда и от постоянен мониторинг и контрол от страна на КЕВР, добави Илина Стефанова, ръководител на „Енергийна политика и околна среда“ в EVN. „Мониторингът на пазара е изцяло в ръцете на Комисията и тя би могла да се справи”, каза тя.

Има предложения да бъде създаден ясен и прозрачен механизъм за сравнение на цените на всички търговци на електроенергия. За целта може да се направи общодостъпен сайт, за който обаче КЕВР да гарантира, обясниха от компанията.

„Битовите потребители имат различни нужди и от различен начин на обяснение. Процесът трябва да се случва поетапно, но да бъде прозрачен”, добави Стефанова.

Определянето на енергийната бедност също е пречи на развитието на либерализирания пазар. Илина Стефанова обаче обясни, че това не е изолиран проблем и не трябва енергийната бедност да се развива извън контекста на цялостната бедност. „Тя не е енергиен проблем и не трябва да се решава в енергетиката, тя е социален проблем и трябва да се решава от други органи и институции, а не КЕВР”, добави тя.  

Заключението е, че за да се даде тласък на прехода към свободен пазар предстоят още много промени и за целта трябва да бъдат създадени стимули. 

Коментари: 0