\"Еврохолд България\" емитира облигации до 100 млн. евро

Проектът за емисията е одобрен с почти пълно единодушие от миноритарните акционери

\
260 ~ 1 мин. четене

Публичната компания "Еврохолд България" ще емитира облигационен заем на стойност до 100 млн. евро, със средствата от който ще финансира дейността на застрахователния си подхолдинг "Евроинс Иншурънс Груп". Това стана възможно, след като на проведено на 28 декември извънредно общо събрание миноритарните акционери на дружеството одобриха предложение на мажоритарния собственик  на "Еврохолд" - "Старком холдинг" АД.

Проектът за облигационната емисия беше одобрен с почти пълно единодушие на присъстващите миноритарни акционери. Съгласно закона, мажоритарният собственик "Старком холдинг" АД и ръководството на "Еврохолд България" не участваха в гласуването на решенията за облигационната емисия.

Параметрите на емисията предвиждат: стойностен обем в размер на 40 до 100 млн. евро; лихви в диапазона 8-13% и обезпечение по заема под формата на залог до 67% от капитала на "Евроинс Иншурънс Груп". Облигациите ще се емитират на водещ международен пазар и ще се предлагат при условията на частно предлагане, т.е. до не повече от 100 лица. Предвидена е възможност заемът да бъде конвертиран след датата на издаване на облигационния заем при допълнително договаряне. Планираният срок за тази цел е между 24 и 60 месеца.

Средствата от емисията ще бъдат изполозвани за инвестиции в дъщерните дружества на "Евроинс Иншурънс Груп", в това число за придобиването на гръцкото животозастрахователно дружество Crédit Agricole Life, собственост на френската банкова група „Креди Агрикол”. 
Подкрепи Economic.bg