„Еврохолд“ издаде облигации за 40 млн. евро

Средствата са предназначени за капиталова подкрепа на застрахователя „Евроинс Иншурънс Груп“ АД

„Еврохолд“ издаде облигации за 40 млн. евро
3683 ~ 1 мин. четене
Публичното дружество „Еврохолд България“ АД емитира необезпечени средносрочни еврооблигации на стойност 40 млн. евро. От холдинга съобщиха, че това е първият транш от вече одобрената емисионна програма (EMTN Programme). Мениджъри на тази прорама са базираната в Лондон Nomura International, българският инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД и „Балканска Консултантска Компания ИП“ ЕАД (BAC Securities).

Емисията ще бъде въведена за търговия на Ирландската Фондова Борса на 22 декември 2016 г. Матуритетът на емисията е 5 години с фиксиран купон от 8%. Минималният лот за търговия според одобрения от Централната банка на Ирландия e 250 хил. евро.

„Средствата са предназначени за подкрепа на основния ни подхолдинг – „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, с оглед по-добрата капитализация на неговите дъщерни застрахователни дружества в процеса на адаптирането им към европейската директива „Платежоспособност 2“, коментира Кирил Бошов, председател на УС на "Еврохолд“.

EMTN програмите са популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни. Те улесняват достъпа до финансиране на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на части. EMTN програмите предоставят значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честотата и период на емитиране на книжата, размер и лихва и др.

Подкрепи Economic.bg