„Еврохолд“ увеличи капитала си с 47 млн. лв.

Общо капиталът на компанията е увеличен от 161.35 млн. лв. на 197.5 млн. лв.

„Еврохолд“ увеличи капитала си с 47 млн. лв.
Публичният холдинг „Еврохолд България“ АД приключи успешно процедурата за увеличаване на капитала, набирайки 47.03 млн. лв. от пазара. Получената сума от публичното предлагане на акции представлява 89.7% от предложените за записване книжа, при минимален праг за успех на емисията от 50%.

Общо капиталът на компанията е увеличен от 161.35 млн. лв. на 197.5 млн. лв. Увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър на 22 декември 2017 г.

Предстои регистрация в Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и допускане на новите акции до търговия на БФБ-София.

„Еврохолд“ ще използва набраните средства от увеличението на капитала си за намаляване на задълженията на „Старком Холдинг“ АД и разширяване на дейността на дъщерното дружество „Евро-Финанс“ АД на международните пазари.

Също така средства от емисията ще бъдат използвани и за подпомагане и подобряване на финансовото състояние и ликвидността на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД чрез довнасяне на записан, но невнесен капитал на дружеството.
Коментари: 0