Евроинституциите постигнаха съгласие за бюджета на ЕС догодина

Разходите като цяло са увеличени, но с 85 млн. евро е намалена помощта за Турция

Евроинституциите постигнаха съгласие за бюджета на ЕС догодина
След дълги спорове Европейската комисия, Европейският парламент и Европейският парламент се споразумяха за Бюджет 2020.

Според разчетите 21% или около 500 млн. евро ще бъдат отделени за борба с климатичните промени. Бюджетът за следващата година включва 170 млрд. евро за поети задължения  и близо 155 млрд. евро за плащания.

Постъпленията в бюджета ще са в размер на 168.7 млрд. евро. Това е с 1.5% повече, отколкото в бюджета за 2019 г. Сумата на финансовите постъпления е компромис между искането на Европарламента за 171 млрд. евро и желанието на държавите от съюза за приходна част от 166.8 млрд. евро. Общата сума на разходите ще бъде 153.6 млрд. евро - с 3.4% повече отколкото през 2019 г. Увеличени са разходите за защита на климата, за борба с безработицата сред младежите и внедряване на цифровите технологии. Същевременно с 85 млн. евро е намалена помощта за Турция, с която Брюксел има немалко разногласия през последните месеци.

Преговорите бяха тежки, защото част от страните настояваха за намаляване на общите разходи. Компромис беше постигнат в понеделник вечерта, малко преди крайния срок. Сега бюджетът на ЕС трябва да се гласува в ресорните комисии и в пленарна зала.

Комисарят на ЕС по бюджета Гюнтер Йотингер каза, че новият бюджет ще пренасочи ресурси към сферите, където са особено необходими. „Той ще помогне за създаване на работни места, за борба с климатичните промени и стимулиране на инвестициите в цяла Европа“, коментира той. Представителите на Германия, която предоставя над една пета от бюджета на ЕС, са определили новия бюджет като „добър компромис“.
Коментари: 0