Финансова работилница ще обучава най-малките на бюджет и финанси

Чрез симулационната игра децата ще имат възможност да преминат през целия процес на покупка и осигуряване на финансирането

Финансова работилница ще обучава най-малките на бюджет и финанси
Експо „Моите пари“ 2018 ще посрещне своите най-млади посетители със специално подготвена финансова работилница, съобразена с тяхната възраст, нужди и интереси. Това съобщиха организаторите на експото, на което Economic.bg е един от медийните партньори. По време на работилницата ще бъде  разгледан един от най-важните въпроси, свързани с изграждането на финансова грамотност у децата - как да финансираме покупките си.

Чрез симулационна игра ще се изследват ефектите от различните решения и каква е съществената разлика между покупката чрез спестяване и покупката на кредит.

В тазгодишното издание на Експо „Моите пари“ акцентът ще бъде поставен върху превръщането на теорията в устойчиви поведенчески модели. По думите на Росица Вартоник, изпълнителен директор и основател на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и човекът, който седи зад реализирането на финансовата работилница, това е от основополагащо значение. „В много случаи за децата знанията за личните финанси остават чиста теория и, ако не се превърнат в поведение, не носят никаква полза. Знаем, че трябва да си водим бюджет, да спестяваме и инвестираме, но не го правим“, допълва тя.

Чрез симулационната игра децата ще имат възможност да преминат през целия процес на покупка и осигуряване на финансирането. Проигравайки една реална ситуация, те ще могат сами да достигнат до извода каква е стойността на спечелените пари. „Обяснението на целта вероятно  звучи сложно и всеки би се позачудил как това ще се разбере от малките деца. В действителност е много забавна отборна игра, децата играят различни роли в отбори, заработват парите си с труд, пазаруват, плащат вноски“, обяснява Росица Вартоник. Тя допълва, че чрез тази игра децата ще имат възможност да преминат през целия процес на покупка и осигуряване на финансирането ѝ. Проигравайки една реална ситуация, те ще могат сами да достигнат до извода каква е стойността на спечелените пари.

Другият водещ акцент в подготовката на финансовата работилница е, че към развиването на финансова грамотност у децата трябва да се подхожда комплексно, тоест – тези знания и умения да се развиват заедно с други компетентности, като емоционалната интелигентност, работата в екип, критичното мислене, ориентирано към решаване на проблеми, инициативността, адаптивността и други.

Един от въпросите, които притесняват родителите, е дали информацията за личните финанси ще бъде лесно възприета от децата. Росица Вартоник обяснява, че това става лесно, когато информацията се „пречупи“ през практическото, през обичайните житейски ситуации, с които всеки се сблъсква ежедневно.
Според Световния икономически форум финансовата грамотност е сред шестте основни компетентности на XXI век, поради което е от ключово значение децата да познават основните правила на личното финансово планиране, за да са способни да финансират сами целите си. „Не е адекватно да се разчита, че децата изведнъж на 13-14 години ще станат финансово грамотни – изграждането на солидни навици за управление на парите започва от ранна детска възраст“, пояснява Росица Вартоник. Тя допълва, че съвременните деца растат в среда на силен натиск за потребление и е особено важно достатъчно рано да научат стойността на парите.

„Не по-малко важно е как информацията стига до децата – сами може да си представите каква би била тяхната реакция, ако това става чрез обичайните скучни уроци.  Вместо това ние им предлагаме от „слушатели“ да се превърнат в активни участници в процеса, в негови създатели“, обяснява тя.

Съпричастността е елементът, който помага в процеса на игра да се изградят навици и наученото да се превърне в поведение. Това е най-ефективният начин знанията да не останат в сферата на теоретичните познания, които лесно се забравят, а да се трансформират в трайни поведенчески нагласи.

Финансовата грамотност на децата е сред водещите акценти в програмата на Експо „Моите пари“ 2018, което ще се проведе на 27 и 28 октомври в Интерпред в град София, със свободен вход и под наслов „Разкодирай твоите финанси“.
Коментари: 0