Фирми, които бавят заплати, няма да участват в обществени поръчки

Промяна в Кодекса на труда предвижда в срок до 1 месец компаниите да се задължат да изплащат възнагражденията на своите служители

Фирми, които бавят заплати, няма да участват в обществени поръчки
1952 ~ 1 мин. четене
Фирмите, които бавят изплащането на възнаграждения на своите служители, няма да имат право да участват в процедури по обществени поръчки нито като изпълнители, нито като подизпълнители. Това предвижда законопроект за промяна на Кодекса на труда, внесен в парламента от група депутати.


С проекта се цели да се предостави допълнителна защита на правата на работници и служители в случаите, когато работодателят не им изплаща трудовите възнаграждения и обезщетения, се казва в мотивите на вносителите.

Законът предвижда едномесечен срок, в който да се изплащат възнагражденията на служителите, след като те са напуснали. При забавяне, освен обезщетения, се дължи и законна лихва. В момента в КТ не съществува такъв срок.

Предлагат се и промени в Гражданския процесуален кодекс, които предвиждат работниците бързо и лесно да могат, въз основа на влезли в сила предписания на Главна инспекция по труда, да получат заповед за незабавно изпълнение. Така служителите ще бъдат улеснени да си търсят парите, без да се налага да водят съдебни дела за установяване на основанието и размера на дължимото.

Проектът предвижда още, при обявяване на фирмата в несъстоятелност, ако работникът има или е имал 6 месеца преди това трудово правоотношение, то неговото вземане автоматично да се вписва от синдика в списъка на приетите вземания. Така при фалит на фирмата заплатите ще бъдат гарантирани.

Дават се и допълнителни възможности на работещите да получават обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията, като се предвижда увеличаване на срока за подаване на заявление за получаването на тези пари. 
Подкрепи Economic.bg