Фирмите да не чакат \"произведени\" кадри, да влязат в училищата

И учебните програми, и техническата база на учебните заведения трябва да бъдат осъвременени

Теодор Маринов, Siemens България:

Фирмите да не чакат \
528 ~ 3 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Преди няколко дни Siemens България и Технически университет - София подписаха споразумение за сътрудничество. Документът предвижда задълбочаване и разширяване на партньорството между двете страни. Новият договор цели развитие на директните контакти между преподавателите, студентите, факултетите и отделите на ТУ-София и Siemens в образователни и научни области от взаимен интерес. Той включва провеждане на стажове за студенти от ТУ-София в Siemens България; предоставяне на оборудване с марка Siemens на ТУ-София за учебни цели; yчастие на експерти на Siemens в лекции и семинари на ТУ-София; участие в съвместни научни и изследователски проекти и практически инициативи и други.

За повече подробности относно споразумението и бъдещите проекти на Siemens България, economic.bg разговаря с Теодор Маринов, ръководител направление Дигитализирано производство и Процесни индустрии и задвижвания в Siemens България.

- Колко стажанти планирате да наемете и платени ли ще бъдат стажовете на студентите в Siemens България?

Броят на стажантите, които планираме да наемем, зависи от нуждите на бизнеса и от желанието на студентите да започнат платен стаж в Siemens България.

- Къде се къса връзката между нуждите на бизнеса от определени кадри и знанията и уменията, с които излизат младите хора от образователната система у нас?

По мое мнение тази връзка започва да се къса още на етап средно образование, а проблемите се задълбочават на следващо ниво. Механизмът за определяне на приема по държавна поръчка и кандидатстване не е релевантен на съвременните тенденции и най-вече на нуждите на бизнеса. Затова в някои специалности се забелязва „свръхпроизводство” на студенти, които обаче трудно намират след това реализация в реалния бизнес. И обратно – в други сфери има сериозен недостиг на обучени кадри. Като пример бих могъл да посоча по-специално инженерните специалности. Ние самите срещаме трудности да попълним незаетите бройки, от една страна, заради липсата на достатъчно подготвени кадри от висшите учебни заведения, а от друга - защото част от младите хора търсят реализация в чужбина. Учебните програми, както и техническата база, също имат нужда от осъвременяване.

- Достатъчно стабилно ли е висшето образование в българските университети за създаването на наистина добри млади специалисти?

Ако говорим за качество на обучение, моето мнение е, че българските университети, поне повечето от тях, дават адекватно високо ниво на образование.

- Предизвикателство ли е да откриеш необходимите кадри в България?

Оказва се, че е предизвикателство, особено в определени сектори като тези, в които работи Siemens България. Радвам се, че все повече университети и държавни институции осъзнават нуждата от по-тясна и устойчива връзка бизнес-висше образование. 

- Какви мерки са необходими в тази насока?

За добро или за лошо, трябва да признаем, че бизнесът се развива много по-бързо от образователната система и това до голяма степен е в реда на нещата. Затова по мое мнение смисълът на образованието трябва да бъде не толкова в това да „произвежда” напълно готови кадри за пазара на труда , а по-скоро  да насърчава младите хора да бъдат гъвкави, мислещи и желаещи да усвояват нови знания. Това ще им позволи да се реализират успешно по-късно, независимо от това коя сфера изберат. Разбира се, бизнесът може да помогне много в това отношение, предоставяйки възможности за стаж, менторски програми, за контакти с професионалисти, за реално съизмерване на способностите и амбициите на младежите. С една дума, бизнесът не трябва просто да чака образованието да му подготви кадри, а да отиде на място в училището, в университета и да работи активно за тази цел.

- На колко се оценяват вложените от вас инвестиции в българските висши учебни заведения?

Трудно е да се даде такава оценка, тъй като сътрудничеството на Siemens България с водещи университети излиза извън рамките на обикновеното финансово подпомагане. Ние предоставяме оборудване с марка Siemens за университетските лаборатории, работим по съвместни проекти, наши специалисти запознават студентите с най-новите технологии, въобще върви един непрекъснат обмен на технологии и "ноу-хау", който е полезен и за двете страни.

- Какви са бъдещите планове и ще работи ли Siemens България с други университети?

Siemens България има дългогодишно партньорство на практика с всички водещи технически университети в страната, включително Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, университетите във Варна, Габрово и Бургас. В бъдеще ще продължим да разширяваме и задълбочаваме това партньорство чрез съвместни проекти и директно подпомагане.

Подкрепи Economic.bg