Фирмите продължават да погасяват външните си заеми

Общият брутен външен дълг е намалял до 67 млрд. лв.

Фирмите продължават да погасяват външните си заеми
Общият външен дълг на България е намалял с още 0.7% през септември и вече се оценява на 34.4 млрд. евро (67.2 млрд. лв.). Най-голяма част от понижението се дължи на частния сектор. В доста по-малка степен спадът на брутния външен дълг се дължи на публичния сектор.

Общото номинално намаление през септември е 240 млн. евро. От тази сума 224 млн. евро са за сметка на фирмите, които се разплащат със своите компании майки. Банките са върнали около 50 млн. лв. заеми и депозити, показват данните на БНБ. След средата на 2014 г. почти всеки месец статистиката отчита спад на външните задължения на компаниите. Те могат да си позволят погашенията заради по-добрите финансови резултати, които отчетоха през 2014 и 2015 г.

Ако обаче данните се разгледат на годишна база, т.е. спрямо септември 2015 г., тогава се вижда, че брутният външен дълг на България се е увеличил с 296 млн. евро. Тук огромна роля играе взетият през март 2016 г. външен заем от държавата на стойност 2.1 млрд. евро. Това е отразено в графата дългосрочните задължения, които за една година са се увеличили с над 520 млн. евро.
Коментари: 0