Fitch повиши кредитния рейтинг на БЕХ

Повишението отразява подобрените финансови резултати и бъдещи очаквания за намаления тарифен дефицит

Fitch повиши кредитния рейтинг на БЕХ
640 ~ 2 мин. четене
Международната кредитна агенция Fitch повиши рейтинга на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД до „BB“ със „стабилна перспектива“. В мотивите към решението е записано, че то е резултат от подобрение в самостоятелния кредитен профил на дружеството вследствие на финансово възстановяване и по-висока степен на предвидимост на резултатите. Но е отбелязано също, че е резултат от публикуването на нови критерии за присъждане на рейтинг на държавни компании.

Повишението на рейтинга отразява подобрените финансови резултати и бъдещи очаквания на Fitch за дружеството и намаления тарифен дефицит в „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) в следствие на успешни законови и регулаторни промени.

Промени, които биха могли да доведат до положително рейтингово действие, включват допълнителна държавна подкрепа под формата на държавни гаранции и парична инжекция, повишение на рейтинга на българската държава, както и по-силен самостоятелен кредитен профил на БЕХ в резултат на по-нисък регулаторен и политически риск, по-висока предвидимост на резултатите, по-добро корпоративно управление или постигане на нетен ливъридж (коригиран за средствата от опериране / funds from operations - FFO) на ниво трайно под 3x.

Fitch също така отбелязва, че енергийният пазар в България става все по-либерализиран, което може да доведе до положителен ефект върху печалбата преди данъчно облагане, лихви и амортизации (EBITDA) на групата в бъдеще.

Кредитната агенция запазва оценката си „силна“ по отношение на критерия за „собственост и контрол“, тоест връзката на БЕХ с българската държава, в резултат на което дава на БЕХ с едно ниво по-висок рейтинг на самостоятелния кредитен профил на дружеството. Оценката се осланя на очакваното усвояване на държавна гаранция за газовия интерконектор Гърция-България (проект IGB), както и отпуснатия от държавата на НЕК 7-годишен безлихвен заем през декември 2016 г. за изплащане по арбитража с „Атомстройекспорт“. Тези две обстоятелства водят до 40% дял на държавно гарантирания и отпуснатия от държавата дълг от общия дълг на БЕХ към края на 2017 г., като се очаква това ниво да се запази за времевия хоризонт на рейтинга.

Fitch потвърждава, че кредитните параметри на БЕХ са силни за определения му рейтинг, но рейтинговата агенция сочи определени фактори, които ограничават рейтинга на дружеството, включително слабости в регулаторния режим, който въпреки положителния ефект върху тарифния дефицит в НЕК, все още излага на риск по-дългосрочната устойчивост на подобрените финансови резултати на БЕХ. Повишаването на регулаторния и политическия риск, по-слаба обвързаност с българската държава и трайното увеличение на първостепенен дълг над определено ниво биха могли да доведат до отрицателен ефект върху рейтингите.
Подкрепи Economic.bg