Фондът на фондовете започна пазарни консултации за 40 млн. евро за малки фирми

Фондът ще инвестира в МСП с потенциал за растеж и в зряла фаза на развитие

Фондът на фондовете започна пазарни консултации за 40 млн. евро за малки фирми
920 ~ 1 мин. четене

„Фонд мениджър на финансови инструменти“ обяви старт на поредните пазарни консултации - по финансов инструмент „Фонд Мецанин“. Това е третият пореден публикуван финансов инструмент, съфинансиран по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ от Европейския фонд за регионално развитие.

Със стартирането на консултациите по този инструмент към пазара е насочен над 80% от общо предоставения за управление от Фонда на фондовете ресурс по дялови и квази-дялови финансови инструменти по програмата. Бюджетът на „Фонд Мецанин/Растеж“ е 40 млн. евро от програмата и се очаква той да привлече частно финансиране от близо 27 млн. евро.

Фондът ще инвестира в малки и средни предприятия с потенциал за растеж и в зряла фаза на развитие. „Фонд Мецанин/Растеж“ може да осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с високи темпове на растеж и с планове за разширяване на дейността в България и чужбина, да подпомогне разширяването на производството и капацитета, както и развитието на нови продукти. Наред с това, инструментът ще обърне особено внимание на укрепването на управленския капацитет, корпоративното управление и системите за отчетност на финансираните предприятия с цел повишаване конкурентоспособността, предвид предизвикателствата пред бизнеса в световен мащаб.

Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 13 април 2017 г. Подробни характеристики на финансовия инструмент могат да бъдат намерени на сайта на Фонда но фондовете.

Подкрепи Economic.bg