Фондът за гарантиране на влоговете ще върне предсрочно държавния заем

Днес ФГВБ изплати 30 млн. лв. и остават още 500 млн. лв. за връщане

Фондът за гарантиране на влоговете ще върне предсрочно държавния заем
Министерството на финансите (МФ) очаква, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще успее да върне целия държавен заем, който беше отпуснат при фалита на КТБ, предсрочно. Днес Фондът извърши частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. В края на 2016 г. ФГВБ преведе на държавата, отново предсрочно, 1.175 млрд. лв.

От МФ обявиха, че Фондът планира да погаси оставащата главница в размер на 500 млн. лв. също преди падежа на заема. Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено след произнасяне на съда по несъстоятелността с окончателното решение по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ.

Размерът на заема, отпуснат през декември 2014 г. за изплащането на гарантираните влогове в банката, бе малко под 1.7 млрд. лв. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2.95%, а лихвените плащания според подписания договор са веднъж годишно на 15 април. Погасяването на заема е еднократно на 15 април 2020 г., като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015 – 2017 г. възлиза на 104.6 млн. лв.
Коментари: 0