Гимназии и университети обучават кадри за сектор \"Електромобили\"

Специалностите са сред най-желаните

Гимназии и университети обучават кадри за сектор \

Снимка: Pixabay

Над 106 лица успешно преминават етапите на обучение за сектор “Електромобили”. От септември 2017 г. специалността се изучава в четири професионални гимназии - в Своге, Гоце Делчев, Варна и София "Хенри Форд". И в трите училища паралелките са направили пълен прием, а специалността е сред най-желаните.

Това стана ясно на годишната среща на инициативната група към Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ. В състава на групата участват представители на Министерството на образованието, Центъра за професионално образование към БСК, директори на професионални гимназии, представители на висши учебни заведения, мениджъри на фирми, ВИФИ България и представители на ИКЕМ.

Директорите отчитат силния интерес на учениците, благодарение на честите срещи с ИКЕМ, които демонстрират последни тенденции в електромобилите и развитието на сектора у нас. Не е малка заслугата на ИКЕМ и за развитието на самите учебни планове. Липсата на материална база е проблем пред всички гимназии, но и квалификацията на учителите също е сред сериозните предизвикателства.

Един от начина за справяне с дефицита на кадри е магистърската програма по “Електромобили”, която към момента се изучава във ВТУ "Тодор Каблешков", Русенски университет “Ангел Кънчев” и ЕПУ Перник. Над 30 лица успешно са завършили своето обучение и са намерили реализация по специалността.

Центърът за професионално образование към БСК също сътрудничи с надграждащи обучения за вече работещи възрастни. През август ИКЕМ и екип от ЦПО се срещнаха с експертите от професионално направление „Транспорт“ на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Тогава беше обсъдено внесеното от БСК и ИКЕМ предложение за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Обект на обсъждане бяха професиите „Техник по електрически превозни средства (ЕПС)” и „Монтьор на електрически превозни средства (ЕПС)” със следните специалности: Енергийни източници и зарядни устройства за ЕПС, Управляващи и контролни системи за ЕПС, Електро-механични и задвижващи системи за ЕПС. С това се заяви необходимостта от създаване на нови длъжности, свързани с електромобилите, както и национален класификационен профил на професиите.

За обучение на кадрите ще помага и WIFI-България - обучителен институт на Австрийската стопанска камара, който тази година подписа меморандум за сътрудничество с ИКЕМ. WIFI предлага над 32 000 тренинг теми, включително и темата за електромобилността. Завършилите обучението получават общи знания за навлизащите системи за мобилност на пазара, критериите за продажба, покупка и поддръжка на електромобил. Обучението завършва с европейски признат сертификат.

На срещата днес присъства и Богдан Хаджиянчев, управител на Würth-България, който работи в кооперация с TESLA. Хаджиянчев отбеляза, че е изключително належащо обучението на кадрите към по-съвременна техника, защото умната мобилност е бъдещето и липсата на квалифицирани кадри вече се усеща и в големите концерни.

Какво предстои за развитието на електрическата мобилност през 2018 г.?

·         Прием по специалността в професионалните гимназии в Козлодуй, Радомир, Хасково и др.;

·         Магистърска програма в ТУ-София;

·         Електромобилността да бъде сред пилотните проекти на WiFi-България;Обученията да се прибавят към кредитите на преподавателите;

·         Стандартизация и подобряване на материалната база;

·         Обмяна на опит между гимназиите/гимназиите и бизнеса;

·         Институционализация;

·         Разрастване на инициативната група;

·         Целеви средства за популяризация;

·         Директни срещи на бизнеса с училищата – практическа реализация;

·         Привличане на повече общини в сътрудничество;

·         Необходими са още над 500 висококвалифицирани кадри.

Коментари: 0