„Главболгарстрой” и \"Джи Пи груп\" продължават в търга за газовата връзка с Гърция

Другата компания, която е подала оферта за изграждане е гръцката J&P АВАКС, която участва самостоятелно

„Главболгарстрой” и \
Двама кандидати са подали оферти за участие в обществената поръчка за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), която е на стойност 145 млн. евро, без ДДС. Това е гръцкото дружество J&P АВАКС и ДЗЗД „Ай Джи Би–2018”, в което влизат големите български строителни компании „Главболгарстрой” ЕАД и "Джи Пи груп" АД заедно с италианския им партньор Bonatti SpA.

От проектната компания ICGB добавят, че предстои разглеждане на техническите предложения за тяхната допустимост, поставяне на техническа оценка според показателите на методиката и отваряне на ценовите предложения.

От ICGB предвиждат изпълнителят на проекта да бъде избран през месец май, с което да се обезпечи стартът на строителните дейности през месец юни.

Допуснатите кандидати са дружества от международен мащаб с доказани качества и високо ниво на работа, което гарантира добра конкурентна среда и избор на икономически най-изгодната оферта за проекта, става ясно от съобщението на ICGB.

„Проектната компания и нейните акционери са мобилизирали всички ресурси за спазване на графика за започване на строителство, като разчитаме на високото качество на техническите предложения на участниците и техния утвърден професионализъм“, коментираха изпълнителните директори на компанията от българска и гръцка страна Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 18 месеца, считано от започване на изпълнението. Малко по-рано днес Европейската комисия взе решение по линия на политиката на сближаване да се инвестират средства в размер на 33 млн. евро, с които ще се финансира изграждането на трансграничен междусистемен газопровод с дължина 182 км между Комотини, Гърция и Стара Загора.

Първоначално 11 български и чуждестранни компании и обединения проявиха интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. От междинен доклад, публикуван през февруари, стана ясно, че проектната компания ICGB е отстранила шестте големи чуждестранни фирми, подали заявления за участие в процедурата за изграждане на газовата връзка Гърция-България. Това бяха италианската Saipem SpA, мултинационалният консорциум Cobra-Cymi-Socar, турската Ferans Construction Company Incorporated, обединението „Сицилсалдо-Нуова Гицони-Интракат“, в което влизат италианските Sicilsaldo и Nuova Ghizzoni, както и консорциумът „Прометей-Гео”, в който е българската „Геострой” АД и руската „Закнефтегазстрой-Прометей”.

В доклада на комисията за резултатите от предварителен подбор се посочваше, че основната причина за отстраняването от по-нататъшно участие е, че фирмите не отговарят на предварително обявените изисквания.

По правило само петима кандидати можеха да продължат напред към втора фаза и подаване на оферти. Допуснатите кандидати бяха ДЗЗД „Ай Джи Би–2018”, Обединение „Макс Щрайхер-Терна“, Обединение Spiecapag Trace IGB 2018, J&P АВАКС, Обединение „CPP-AKTOР“ като само две от тях подадоха оферти в посочения от възложителя срок.
Коментари: 0