10 години в ЕС: Вторият най-добър период за България

Покупателната способност на населението се е увеличила, а страната е минала по-леко през кризата

10 години в ЕС: Вторият най-добър период за България
От икономическа гледна точка 10-те години на България в Европейския съюз са най-добрият период за страната след началото на 50-те години на миналия век. Това каза икономистът и програмен директор в Центъра за либерални стратегии Георги Ганев при представянето на доклад на тема "10 години България в ЕС: ползи и предизвикателства".

От доклада се вижда, че членството на България в ЕС е допринесло за повишаването на покупателната способност на населението и за по-лекото преодоляване на финансовата и икономическата криза, ударила света през 2009 г. От политическа гледна точка членството ни е донесло стабилност, се казва в доклада.

Георги Ганев обясни, че от 1999 г. до присъединяването ни към ЕС през 2007 г. покупателната способност на населението нараства от 27 до 40.8% от средното за ЕС, а през 2016 г. достига 48.1%.

Освен това, заради отвореността на икономиката към европейския пазар – един от най-взискателните в света, производството в страната е станало по-иновативно, а самите фирми – все по-конкурентоспособни. „За да се състезават българските компании, трябва да се научат как да задоволяват този пазар, да използват нови технологии и така стават по-добри, отколкото са били“, коментира Ганев.

Към приносът на ЕС за България се добавя подобряването на инфраструктурата. „Не само броят на магистралите се е удвоил по време на членството, като финансирането е предимно от европейски фондове, но и голяма част от пътищата са рехабилитирани и са по-добри отпреди заради еврофинансирането“, каза Ганев.

Той отбеляза обаче, че преките чужди инвестиции са една от областите, където България не се възползва от възможностите, които дава европейското членство.
Коментари: 0