\"Гражданска защита\" предупреди за преливане на Дунав

Съвместно с органите на местната власт ще се организира наблюдение на речното корито и на критичните участъци

\

По информация на Изпълнителната агенция „Проучване  поддържане на река Дунав“ се очаква речният отток на  реката да достигне 11000 кубически метра/s, което налага обявяване на първа степен на готовност при високи води на р. Дунав. 

Очаква се повишение на водните нива и в следващите дни във връзка с прогнозните очаквани валежи, с водни количества над  средногодишните стойности, както и повишаването на нивата на големите притоци в участъка над „Железни врата“. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Предвид получената информация и във връзка с възложените от Закона  за защита при бедствия функции на ГДПБЗН, е създадена организация и са предприети съответните превантивни действия за информиране на органите на изпълнителната и местна власт, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВИК дружества за очакваните опасни явления. 

Същевременно служителите на оперативните центрове при РДПБЗН ще следят актуалната информация за  водните нива, както и за залетите или застрашени от заливането участъци. 

Съвместно с органите на местната власт ще се организира наблюдение на речното корито на р. Дунав, както и на критичните участъци, съгласно Плановете за управление на риска от наводнения, защитните съоръжения и всички участъци на дунавските диги. 

Ще бъдат приведени в готовност техническите и помощни средства за провеждане на операции за ограничаване и ликвидиране  на наводнения. Същевременно има готовност и за информиране на населението чрез местните средства за масово осведомяване за предприети действия за ограничаване и ликвидиране на последствията от наводнения и правилата за безопасно  поведение и действия.

Благодарение на предприетите  съвместни действия на пожарникари и местната власт на община Карнобат са предотвратени последствия от преливането на язовирите „Екзарх Антимово“ и “Козаре“, след падналия проливен дъжд. Сигналът за това е получен днес към 09.30 часа.  За да бъдат предпазени от наводнение къщи, разположени в ниската част на с. Сърница, са подготвени и разположени 200 чувала с пясък Няма информация за застрашени хора, загинали и пострадали хора, съобщават още от ГЗПБЗН.

Коментари: 0