Група Технология на металите: Една група - много възможности

Група Технология на металите: Една група - много възможности

Група Технология на металите е холдинг, който бележи сериозните си успехи и се модернизира под успешното ръководство на Росана Дачева, изпълнителен директор на ГТМ- Академик Ангел Балевски Холдинг АД. В дружеството влизат 3 водещи български леярни: Осъм АД -Ловеч, Алуком АД-Плевен и Центромет АД -Враца. Партньорството ни със световно признати лидери в индустрията ни задължава да бъдем на високо ниво, за да задоволяваме техните изисквания и да бъдем предпочитан доставчик и партньор. Това е ключово, за да се развиваме, да инвестираме, да бъдем успешни и да растем. Тази година ще празнуваме 20 години от основаването на холдинга. Щастливи сме, че екипът ни и бизнесът ни растат и се утвърждаваме като все по-успешна компания на индустриалния пазар.

Заводът Алуком е специализиран в машинно леене на алуминиеви детайли под ниско налягане и с противоналягане. Приложението на детайлите е разнообразно - енергетика, хидравлика, машиностроене, автомобилостроене,  селскостопанска техника, жп индустрия и др.

Осъм е специализиран в машинно леене на сив и сферографитен чугун в пясъчни форми. Доставяме детайли за жп индустрия, ВиК, машиностроене, тежкотоварни и селскостопански машини и др.

Центромет е специализиран в центробежно леене на отливки от стомана и чугун в метални кокили. Детайлите са за химическата индустрия, корабната индустрия и хранително-вкусовата, както и за керамична промишленост. В София се намира управлението на холдинга и търговската ни компания “Метал Технолоджи Груп” АД. Тя представя и рекламира бранда MTG  и осъществява търговско-маркетинговата дейност. Всичките ни дружества са и експортно ориентирани, основно за европейския пазар, но вече успешно реализираме продажби и в други континенти.

През 2016 г. реализирахме сериозен ръст в продажбите на холдинга - над 20% спрямо 2015 г., като отбелязваме една от най-силните ни години за последните 10 години. Това ни позволи да направим сериозни подобрения и инвестиции в нашите заводи, да се модернизираме, за да запазим и повишим конкурентоспособността си.

В Алуком закупихме фрезови център за механична обработка и дробометна машина, оптимизирахме  и ремонтирахме производствени помещения, пуснахме в експлоатация и машина за измиване на детайлите, за да подобрим външния вид на отливките.

В Осъм за последните 2 години са направени инвестиции за над 2 млн. евро, за нова формовъчна линия Disamatch 24/28, миксер с автоматичен контрол, симулационна програма, ултразвуков дефектоскоп, модерна измервателна машина. Закупени са три програмни струга с CPU управление, направени са сериозни подобрения в условията за служителите. Заводът в Осъм беше избран за инвеститор 2015 г. на община Ловеч и леярна на 2016 г. Признанията за успешната му работа продължават и през 2017 г., когато Осъм е отличен със златен медал и диплома в конкурса “Отливка на годината 2016”. В Центромет през настоящата година предстоят по-сериозни инвестиции, за да повиши производствения си капацитет и разшири възможностите си като продуктова гама. Конкурентните ни предимства се изразяват във възможността да предлагаме гъвкавост в производството, като партиди, обеми и срокове по изискване на клиента, атрактивни ценови нива и качество. 

Коментари: 0