Хуманоиден робот ще помага на деца с увреждания у нас

НАО ще подобрявa двигателните умения и социалните контакти

Хуманоиден робот ще помага на деца с увреждания у нас

За първи път в България бе въведен хуманоидният робот НАО за научаване на поведения чрез имитация в тройна конфигурация дете-робот-терапевт. Това обяви координаторът на проекта „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието” доц. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика“ в Института по системно инженерство и роботика – БАН в Банско, след тридневната работната среща с участието на Института по системно инженерство и роботика към БАН, Университета в Ставангер, Норвегия и Югозападния Университет „Н. Рилски” – Благоевград, Дневен център за деца с увреждания “Здравец”- град Банско и Дневен център за деца и младежи с увреждания “Символ на любовта” – град Гоце Делчев.

На срещата бяха представени резултатите от проекта, чиято цел е да разработи и въведе иновативен модел, който осигурява възможност на децата със специфични потребности чрез игра да подобрят двигателните си умения и социални контакти.  

Проектът представя научни възможности за адаптиране на избрани компютърни игри към потребностите на децата с двигателни и социални нарушения чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото. Пример за това е използването на жестов интерфейс при деца с минимални физически умения на ръцете, като по този начин се развиват уменията за социални контакти между децата в резултат на споделянето на общо място за игра. 

Атрактивността на такива игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, мотивира и ангажира физическата активност на децата. Компютърните игри и интерактивните сценарии с хуманоидни и нехуманоидни роботи са ценни с това, че при тях има много движение и работа с реални предмети, разказват експертите.

Координаторът на проекта доц. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика“ в Института по системно инженерство и роботика – БАН, споделя: „Вярвам, че въз основа на резултатите от проекта ще успеем да изградим иновативна визия за играта и фундаменталната й роля за физическото, когнитивното, емоционално и социално развитие на всяко едно дете.  Проектът продължи 16 месеца, по него работи екип от 21 експерти и практикуващи в областта на инженерните, медико-социалните и педагого-психологическите науки. За периода проектирахме, разработихме и тествахме компютърни игри на голям екран, при които подпомагаме децата да играят чрез жестове, както и интерактивни игри с хуманоидни и нехуманоидни роботи за обучение в двигателни  и социални умения на деца със специални  потребности. За първи път в България бе въведен хуманоидният робот НАО за научаване на поведения чрез имитация в тройна конфигурация дете-робот-терапевт.

В срещата участваха разработилите игрите учени, студенти, преподаватели и ресурсни учители от Благоевград, представители на областната агенция „Социално подпомагане и закрила на детето“ в Благоевград, „Комисия за децата, младежта и спорта“ към Столична голяма община, родители на деца със специални образователни потребности и практикуващи логопеди, специални педагози и психолози от Дневен център „Здравец” в Банско и ДЦ „Символ на любовта” в гр. Гоце Делчев.

Проектът се осъществява по Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”. Ключовата му цел е да разработи и въведе иновативен модел, който ще подобри развитието на децата с проблеми чрез технологии от роботиката и мехатрониката.

Коментари: 0