И през юни България остава почти без инвестиции

С близо една трета са се свили инвестициите у нас за първата половина на годината

И през юни България остава почти без инвестиции

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Преките чуждестранни инвестиции в България остават символични и през месец юни, но вече поне не са отрицателни, както през предходния месец. Данните на Българската народна банка (БНБ) показват, че общата им стойност (дългови инструменти, дялов капитал и реинвестирана печалба) достига 48.3 млн. евро. Спадът спрямо юни 2019 г. е 43%, като основната причина за него е срива на заемите, които компаниите майки отпускат на българските си дружества.

За първата половина от годината статистиката отчита общо 263 млн. евро преки чуждестранни инвестиции, което се равнява на едва 0.5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Сумата се дължи главно на реинвестираната печалба на дружествата с чужда мажоритарна собственост.

Коронавирусът и създалата се около него ситуация през първата половина от годината пък срина общо чуждите инвестиции у нас с приблизително една трета от обема им спрямо същия период за предходната година.

Дълговите инструменти, т.е. заемите, които големите корпорации са отпуснали на своите дъщерни предприятия в страната за периода януари – юни, намаляват със 119% и са отрицателни в размер на 100.2 млн. евро. Това показва, че големите фирми избягват да „инжектират“ средства в клоновете си в България.

Най-устойчивите инвестиции – тези в дялов капитал, т.е. парите, с които се създават нови предприятия в страната, през юни излизат на плюс от 116.3 млн. евро за първи път от началото на годината. Благодарение на тези пари се формира положителният им размер от 44 млн. евро за първото полугодие.

Реинвестираната печалба вече е отрицателна през юни. От началото на годината обаче тя е най-силният двигател на чуждите инвестиции, главно благодарение на размера им през първите три месеца от годината.

БНБ публикува и данните за отрасловото разпределение на инвестициите. От тях се вижда, че има сектори, в които са вложени чужди средства, като финансови и застрахователни дейности, добивна промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и строителство.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за периода януари – юни са от Русия (124.1 млн. евро), Франция (55 млн. евро) и Германия (44.5 млн. евро).

Коментари: 0