\"Инвестбанк\" съчетава традиции и модерно обслужване

Без успешен екип няма как да се развиваме и да правим стабилни крачки в бъдещето

Весела Джиджева:

\

Снимка: Икономика

Весела Колева-Джиджева заема позицията Изпълнителен директор на „Инвестбанк“ АД от октомври 2016 г. През 2014 г. се присъединява към екипа на банката като регионален директор, а през 2015 г. вече е член на Управителния съвет на Инвестбанк. Завършила е Финанси в Университета за национално и световно стопанство. Над 20 години е опитът й в областта на банковото дело. Преминала е през различни експертни и мениджърски позиции в няколко банкови институции в България – ТБ Биохим, Ейч Ви Би Банк Биохим, Уникредит Булбанк, МКБ Юнионбанк. Има редица специализации в областта на стратегическия мениджмънт, маркетинга и продажбите, управлението и развитието на човешките ресурси. Участвала е в много дарителски кампании и инициативи, свързани с деца в неравностойно положение. Омъжена, майка на три деца.

- Г-жо Джиджева, „Инвестбанк“ наскоро приключи придобиването на ТБ „Виктория“. Какво предстои оттук нататък за двете финансови институции?

- Проектът за покупка на ТБ „Виктория“ ЕАД, който бе финализиран успешно през юли т.г., беше голямо предизвикателство за нас. Придобихме 100% от акциите от капитала на Търговска банка Виктория на 12.07.2018 г. и в момента изпълняваме приетия план за вливане, като се очаква процесът да приключи до края на месец ноември 2018 г. Това ще доведе до увеличаване стойността  на балансовите активи и кредитния портфейл на Инвестбанк, както и намаляване на общите административни разходи в резултат на оптимизация на централизираните операции и дейности. Важно е да отбележа, че този проект е реализиран без участието на външни консултанти и изцяло от професионалния екип на банката.

- В каква посока ще върви „Инвестбанк“? Какви са амбициите за иновативно развитие на банката на фона на дигитализацията на финансовия сектор?

- Стратегия на банката е да продължи да следва разумна и балансирана политика, която води и досега, и която се доказва успешно в дългосрочен план. „Инвестбанк“ се стреми да постигне своите стратегически цели чрез предлагането на иновативни продукти и услуги и индивидуален подход на обслужване в съответствие със съвременните бизнес стандарти и най-добрите банкови практики. Продължаваме да защитаваме пазарните си позиции в сегмента на корпоративното банкиране, но бихме искали да увеличим пазарния си дял в  банкирането на дребно, което ще бъде и основен наш приоритет през следващата година. Банката се стреми непрекъснато да подобрява ефективността на предлаганите услуги, качеството на обслужване и продуктовата гама. За нас е важно да се отнасяме с нужната отговорност към потребностите на своите клиенти, за да можем да отговорим на високите им очаквания. 

Основен фокус за „Инвестбанк“ през следващата година ще бъде да адаптираме бизнес модела си на работа към дигитализацията, която се налага в сектора. Продължаваме да работим по проекти, включващи подобряване на процеса по управление на отношенията с клиенти и дигитализация на услугите, които те могат да ползват по-бързо и по-достъпно в своето ежедневие. Клиентът вече иска да е в състояние да контролира нещата, да банкира и да управлява финансите си когато и както желае.

- Как изглежда според Вас модерната банка?

- Модерната банка е институцията, която успява да съчетае предизвикателствата на дигиталните технологии с умерено преминаване от традиционното банково обслужване към модерното, или т. нар. „нео“ банково обслужване, без да стресира клиентите си. Да посрещнем бизнес предизвикателствата в дигиталното банкиране изисква ясното разбиране както на нуждите на банковите клиенти, така и на бизнеса. Модерната банка все повече се асоциира с отдалечено самообслужване. Новите технологии ни помагат да ускорим обслужването на клиентите си, имайки предвид забързаното ежедневие, в което всички ние живеем и работим. Тенденциите за цифровизация на банките, а и на бизнеса като цяло, е очевидна, тъй като ползите за компаниите са много – улеснено обслужване на клиентите, ускоряване на бизнес процесите и не на последно място - намаляване на оперативните разходи. 

Модерната банка присъства в социалните мрежи, за да е по-близо до своите клиенти – комуникацията с „дигиталното“ поколение е много по-лесна и бърза – отправят въпрос и в рамките на няколко минути получават отговор. Колкото по-мобилна е една банка, толкова е по-модерна, но нека не забравяме, че има и доста консервативни клиенти, които предпочитат традиционни методи на банкиране и те също трябва да имат своята банка.

- Какви са най-големите предизвикателства пред банките в момента, в частност и пред „Инвестбанк“?

- Регулаторните промени, клиентската удовлетвореност, повишаване на ефективността и дигитализацията са най-големите предизвикателства пред сектора, според мен. От 1 януари 2018 г. се въведе новият Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9). Процесът по адаптиране на сектора продължава и в момента, тъй като промените са комплексни и имат отражение в много аспекти на отчетността. Съществени усилия и ресурси се инвестират в промените в оперативната дейност на банките, свързани с въвеждането на по-строги мерки, приети с Директивата за пазарите на финансови инструменти и Общия регламент за защита на личните данни. От друга страна, предизвикателствата, които възникват от пазарната среда, продължават основно да се определят от доходността, вследствие на свободната ликвидност в условията на отрицателни междубанкови лихвени индекси, в комбинация с намаляващи лихвени проценти по новите кредити, в резултат на острата конкуренция на кредитния пазар.

В началото на 2019 г. ще влязат в действие три насоки на Европейския банков орган (ЕБО), които имат задължителен характер и за българските банки. Две от тях ще имат отражение при оценката на риска и при формирането на висшия мениджмънт. Това на свой ред ще доведе до увеличаване на разходите на банките за капитал, провизии, възнаграждения и за информационни системи.

Преди държавите от еврозоната да решат дали да допуснат България в двегодишния валутен механизъм – ERM IІ, банковият ни сектор ще бъде подложен на нова оценка на качеството на активите.

- Свидетели сме на период на ниски лихви, но според анализатори трендът скоро се обръща. Кога очаквате да приключи този етап и какво предстои по отношение цената на кредитирането?

- Лихвените нива се влияят както от икономиката на страната, така и от финансовите и икономическите процеси в Европейския съюз (ЕС). В средносрочен план не очаквам съществена промяна в нивата на лихвените проценти. Такива са и сигналите, които излъчва Европейската централна банка (ЕЦБ). Дори и да има обрат в тенденцията, първо ще трябва да се преодолее зоната на отрицателните стойности. Доколко такъв обрат ще има отражение върху цените на кредити и депозити на пазара, зависи изцяло от ликвидните буфери, които банките са натрупали, и конкурентната активност, както и самата макроикономическа среда в страната. По своята същност кредитните институции задължително управляват чувствителността към промените в лихвените проценти и в този смисъл те са длъжни да бъдат подготвени във всеки момент за очаквани или стресови промени на пазара. Един от най-важните активи за банката са нейните клиенти. Смятам, че в годините, в които сме минали и през добри, и през критични икономически условия, Инвестбанк е доказала, че е достоен партньор на своите клиенти и оправдава доверието им.

- През последните години се забелязва повишаване на активността на компаниите по отношение на корпоративната социална отговорност. Разкажете повече за дейността на Инвестбанк в тази насока.

- Корпоративната социална отговорност на „Инвестбанк“ от години се изразява в подкрепа на редица каузи, свързани със съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България, българското образование и позитивна промяна на градската среда. В края на миналата година стартирахме кампания „Покрай модерните амбиции да не забравяме българските традиции“, която беше вдъхновена от забързаното ни ежедневие, както и от желанието ни да припомним на българското общество за корените ни, а младото поколение да припознае и съхрани традициите. Спряхме се на българската шевица като обединяващ елемент на кампанията ни, тъй като съдържа в себе си много символика. Шевиците, които ползваме, са стилизирани, но всеки детайл по тях е съгласуван с експерти от Етнографския музей, за да бъдат максимално автентични. Всяка от тях е уникална с посланието, което носи. Стараем се да използваме модерни похвати в комуникацията на кампанията, така че да бъдем по-близо до младите хора. Брандирахме фасадата на Централно управление на „Инвестбанк“ с цветна шевица, заснехме флашмоб с участието на ансамбъл „101 каба гайди“ пред НДК в София, който донесе много положителни емоции за гражданите и гостите на столицата. Щастлива съм, че корпоративните комуникации са част от ресора ми, защото винаги съм се вълнувала от благотворителна и социална дейност. Именно затова се гордея, че в банката е добре развито и вътрешното дарителство – преди години създадохме ИнвестФОНД, в който служителите на банката даряват определена сума от месечното си възнаграждение, а банката удвоява събраните средства. ИнвестФОНД подпомага, както вътрешни, така и външни инициативи.

- Предприемачите често подчертават проблема с недостига на квалифицирани кадри. А изданието ни е посветено на успешния екип, който стои зад успеха на бизнеса. Как се справяте с намирането на квалифицирани кадри и имате ли отговор на въпроса как да задържим българите да работят в България?

- Един от най-разпространените похвати е мрежата от контакти, която през годините всеки от нас изгражда, но смятам, че фокусът трябва да бъде насочен към младите хора. „Инвестбанк“ има изградена политика, насочена към привличането и обучението на нови кадри. Стажантската програма на банката тази година беше обвързана с кампанията ни за корпоративна социална отговорност и премина под надслов „По пътя на традицията да развиваме амбицията“. С този слоган искахме да привлечем вниманието на зрелостници и студенти и да им покажем, че и в България могат да намерят своето професионално развитие. През последните две години имаме много стажанти, които в последствие остават на работа при нас. По този начин развиваме и менторството от страна на дългогодишните ни служители – по-мотивирани са, защото трябва да бъдат пример за новите си колеги. За мен винаги е било водещо да давам пример на хората, които ръководя. Без успешен екип няма как да се развиваме и да правим стабилни крачки в бъдещето. Розалин Картър е казала, че „Лидерът отвежда хората там, където искат да отидат. Добрият лидер отвежда хората там, където те не искат непременно да отидат, но трябва да бъдат.“

- В тази връзка каква е „рецептата за успех“ на женското бизнеслидерство?

- Не мисля, че има конкретна рецепта, а по-скоро комплекс от много лични качества, професионални познания и опит, и, разбира се – доза късмет. Бизнесът се определя като „мъжка територия“ и жените в него биват отчасти подценявани понякога. Определено не е лесно да бъдеш дама в един мъжки свят, но жената е призвана да съхранява, да надгражда това, което има. Преминавайки през различни нива на професионалното си развитие, съм се сблъсквала с редица казуси и ситуации, които са ме изградили като професионалист. Опитът, който притежавам, ми позволява да виждам един проблем както детайлно, така и в неговата цялост, да нося отговорност и да взимам решения. Да успявам да мотивирам екипите, които ръководя, да постигат резултати, тъй като всички работим за една обща цел – просперитета и развитието на „Инвестбанк“.

- Как една дама успява да бъде добра в професията си и добра майка на три деца?

-  Много е трудно да се намери баланс, но когато човек има желание и вътрешна мотивация – успява. Разбира се, винаги съм имала подкрепата на семейството си и на екипите, с които съм работила през годините. Не веднъж съм казвала, че съм екипен играч и всички мои успехи и израстване в кариерата ги дължа на хората, с които съм работила и продължавам да работя и в момента.

Коментари: 0