Инвеститори искат да търсят нефт край Враца

Блок \"Овча могила\" ще се проучва допълнително още две години

Инвеститори искат да търсят нефт край Враца
3974 ~ 2 мин. четене

Инвеститорски интерес е мотивирал правителството да стартира конкурс, с който да се даде разрешение за проучване на „Блок 1-25 Враца-запад“за наличие на нефт и газ. Блокът, разположен в Северозападна България, е с площ от 4886 кв. км.

Разрешението ще е с петгодишен срок, а компаниите ще имат право да го удължат два пъти за по две години. Предложенията на участниците ще се оценяват според предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда, бонуси, обучение и притежаваните управленски и финансови възможности на кандидатите.

На заседанието в сряда бе решено още, че ще бъде удължен срокът за търсене на нефт и природен газ в „Блок 1-17 Овча могила“, разположен на територията на областите Плевен и Велико Търново. Там фирмата „Проучване и добив на нефт и газ“ АД извършва дейност от 2010 г. Титулярът е поискал двегодишно удължаване за допълнително проучване поради наличието "на няколко позитивни структури, които предполагат натрупвания на нефт и газ в тях". В дългосрочен план, при положителен резултат, ще се постигне развитие на пазара за природен газ, осигуряване нуждите на промишлеността, откриване на нови работни места и постъпления от концесионни плащания.

Монтанското дружество „Креди“ ЕООД получава концесия за добив на индустриални минерали – органогенни варовици, годни за производство на фуражни креди от находище „Селска река“, разположено в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като за този период дружеството ще инвестира над 141 900 лв. Очакваните постъпления от концесионните плащания са за над 287 000 лв. без ДДС. Плащанията постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на находището.

Подкрепи Economic.bg