Инвестициите в кръговата икономика са 81 млн. евро

Създадената добавена стойност възлиза на около 521 млн. евро

Инвестициите в кръговата икономика са 81 млн. евро

Снимка: Министерството на икономиката

Частните инвестиции в икономическите сектори в България, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на около 81 млн. евро. Това се оценява на 0.18% от брутния вътрешен продукт на страната за 2017 г. и е над средното равнище в ЕС от 0.12%. Информацията бе изнесена от зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на конференция на тема „Кръгова икономика и околна среда“, организирана от Клъстер Средногорие.

Тя допълни, че заетите в тези сектори са над 59 хил. души, като има нарастване от 1.72% за година, а създадената добавена стойност възлиза на около 521 млн. евро и се покачва с 1.2%.

„Преходът към кръгова икономика представлява възможност да трансформираме нашата икономика - да я направим по-устойчива, да допринесем за справяне с проблемите с климата и за съхраняването на природните ресурси, както и възможност да създадем местни работни места и развием конкурентни предимства за България“, подчерта икономическият заместник-министър.

По думите ѝ политиката на Министерство на икономиката е фокусирана върху иновациите за постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността. Икономическият заместник-министър посочи, че в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се финансират проекти по приоритетни оси за „Технологично развитие и иновации“ и „Енергийна и ресурсна ефективност“ на обща стойност над 500 млн. лв. „Тези проекти са насочени към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и за повишаване ефективното използване на ресурсите, които пряко допринасят към развитието на кръговата икономика и околната среда“, изтъкна тя.

Иванова изтъкна още, че чрез методите и технологиите на кръговата икономика ще се ограничи екологичното замърсяване, ще се намалят трудностите за набавяне на суровини, ще се стимулират иновационната активност и конкурентоспособността на предприятията.
Коментари: 0