Иван Митев е новият директор на Българска минно-геоложка камара

Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи

Иван Митев е новият директор на Българска минно-геоложка камара

Снимка: БМГК

2885 ~ 2 мин. четене

Българската минно-геоложка камара проведе управителен съвет на 31.01.2018 г., на който беше избран новият изпълнителен директор на браншовата организация. От края на месец януари постът поема д-р инж. Иван Митев.

Д-р инж. Иван Митев е магистър по инженерна геология и има докторантура в областта на подземното строителство. Към момента е главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в катедра „Подземно строителство“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи в направления: „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“.  Притежава професионален опит като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при изготвяне на инвестиционни проекти в областите „Подземно стоителство“, „Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръжения“ и „Енергийна ефективност. С избирането му за директор на БМГК се срещат академичното знание и практическият опит в добивната индустрия.

Българската минно-геоложка камара е браншова организация, която обединява над 100 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”. Членовете на БМГК формират близо 5% от брутния вътрешен продукт на страната, работни места за близо 30 хил. души и чрез други, свързани с тях дейности, на още 120 хил. души.

Мандатът на новия изпълнителен директор започва в година, която е богата на събития в минния бранш. Една от най-важните инициативи, които БМГК ще организира през м. май е Европейския минен бизнес форум – събитие, което фокусира тенденциите в минната индустрия на европейско и национално равнище. Тази година форумът се провежда като част от събитията, включени в председателството на България на Съвета на Европа. 

Подкрепи Economic.bg