Издаваните книги и вестници намаляват, но тиражите растат

Това сочат данните на НСИ за 2018 година

Издаваните книги и вестници намаляват, но тиражите растат

Снимка: Pixabay

През 2018 г. са издадени 8 650 книги с тираж 9 007 786 и 1 192 брошури с тираж 2 253 951. Това сочат данните от Националния статистически институт (НСИ), който ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

От статистиката прави впечатления, че издадените заглавия книги и периодични издания намаляват, но тиражите растат.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2018 г. са регистрирани 8 237 книги и 1 079 брошури, или 94.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 226 (2.2%), а средният тираж нараства от 666 на 1 144, или със 71.7%.

Най-много е броят на художествената литература за възрастни и учебната литература.

През 2018 г. са издавани 239 вестника с годишен тираж 216 037 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 6 (2.4%), а тиражът се увеличава с 20 хиляди (10.1%).

Миналата година са издадени 530 списания и 77 бюлетина, като в сравнение с 2017 г. списанията се увеличават с 3.9%, а бюлетините намаляват със 17.2%. 

През 2018 г. на чужди езици са издавани 96 списания и бюлетини с годишен тираж 208 хил., като най-многобройни са на английски език - 89 заглавия с тираж 175 хил., следвани от изданията на румънски език - две заглавия с тираж 0.4 хил., по едно заглавие на немски, турски, испански, есперанто и едно на два и повече езика (с общ тираж 32 хиляди)
Коментари: 0