Издръжката на семейство в България е поскъпнала със 100 лв. за година

Данните са на КНСБ и обхващат последното тримесечие на 2019 г.

Издръжката на семейство в България е поскъпнала със 100 лв. за година

Снимка: Economic.bg

За "нормален" живот на 4-членно семейство в България (2-ма възрастни и 2 деца) са необходими 2517 лв. месечно към края на 2019 г. Това поне смятат експертите от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ, които изчисляват този показател на всяко тримесечие. Сравнение с данните за последните три месеца на 2018 г. се вижда, че парите за този нормален живот са нараснали със 107 лв. 

В методологията на изследването се посочва, че става въпрос за парите, нужни за покриване на разходи за храна, поддържане на жилището, за здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка. Тоест за всеки един от четиримата човека са били необходими средно по 629.33 лв. за всеки един от последните три месеца на 2019 г.

В изследването се посочва, че за да се осигури този "нормален" живот, работната заплата на двамата възрастни трябва да е не по-ниска от 1259 лв. нетно. Което пък, по изчисления на Economic.bg, прави общ разход на работодателя за този служител общо 1622 лв. при осигуряване на 8-часов работен ден.

нетната сума е по-ниска от размера на средната работна заплата в България, посочват от синдиката. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2019 г. нетният размер на СРЗ е 969 лв., което е с 23% по-малко от необходимата сума за издръжка.

Най-скъпа е издръжката на живота за София, където за 4-членно домакинство са необходими 3312 лв., а на човек 812 лв. Сравнение с данните от 2018 г. издръжката на семейство в столицата нараства с 112 лв. като тогава е била близо 3200 лв.

Коментари: 0