Износът от еврозоната се покачва

Търговският излишък се стеснява леко

Износът от еврозоната се покачва
Автор: Михаил Михайлов

Държавите от еврозоната отчетоха търговски излишък в размер на 20 млрд. евро през месец ноември, което е 3.6 млрд. по-малко от предходния. Това сочат официалните данни на Евростат от днес, като лек позитивизъм за европейската икономика носи новината, че износа леко се е повишил. Тези данни дават надежда за по-солиден растеж на единната валута за в бъдеще, но този период явно няма да настъпи в следващите няколко месеца.

Износът е нараснал с 0.2% на месечна база, но това повишение в никакъв случай няма да е достатъчно, за да се противодейства на очакванията, че Европейската централна банка ще започне безпрецедентна програма по изкупуване на държаните дългове, за да се бори с дефлацията и колебаещата се икономика в еврозоната.

Официалната агенция на ЕС - Евростат представи сезонно изгладени данни, според които износа е нараснал до 162.6 млрд. евро, което е с 1% повече отпреди 12 месеца. Вносът спрямо миналия месец е останал непроменен, но съществена промяна на данните, сравнени с миналогодишните установяват покачване с 2%.

Износът е нараснал и в страните членки на Европейския съюз, които не са част от еврозоната. Общите данни за 28-те държави показват повишение с 0.9%, докато вноса е спаднал с 1.1%.

Най-големите партньори на страните от ЕС се явяват Китай, Южна Корея и Съединените щати, които могат да се окажат основен фактор при укрепването на европейската икономика.

Най-голям търговски излишък логично регистрира Германия, която обяви 183.6 млрд. евро за годината, а след нея се нарежда Холандия с 50.6 млрд. евро.

Извън еврозоната Великобритания е публикувала най-широк търговски дефицит, равняващ се на 114.5 млрд. евро, докато другите държави с високи нива са Франция, Испания и Гърция.

Коментари: 0