Изтича срокът за участе в европейските награди за предприемачество

Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, бизнес организации, предприятия

Изтича срокът за участе в европейските награди за предприемачество
700 ~ 2 мин. четене
Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството, припомнят от Министерството на икономиката. В него участие могат да вземат всички публични институции - национални, регионални и местни, които са разработили проекти в подкрепа на предприемачеството с поне две годишна история. кандидатурите могат да бъдат пратени най-късно до 15 май.

Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, бизнес организации, предприятия и др.

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството са конкурс, целящ да отличи най-успешните и оригинални проекти, реализирани от национални, регионални и местни публични институции, обществени и бизнес организации, в подкрепа на предприемачеството, предприемаческите умения и подобряването на бизнес средата в Европа и в частност в България.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална Церемония през месец юни 2017г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Категориите, в които ще се присъждат награди през 2017 г. са:

  • Насърчаване на предприемаческия дух;
  • Инвестиране в изграждането на умения;
  • Подобряване на бизнес средата;
  • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
  • Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.
Финалът на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството ще се състои на 24 ноември 2017г. в гр. Талин, Естония, по време на Шестата асамблея на малките и средните предприятия. Националните победители ще бъдат поканени да участват лично в тържествената заключителна церемония по награждаването.

Повече детайли и формулярът за участие ще откриете на електронната страница на Министерство на икономиката, рубрика Малки и средни предприятия.
Подкрепи Economic.bg