Железопътният транспорт се възстановява колебливо

Най-сериозен удар той понесе през второто тримесечие на миналата година

Железопътният транспорт се възстановява колебливо

Снимка: Красимир Свраков

744 ~ 1 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Железопътният транспорт в Европейския съюз (ЕС) се възстановява колебливо от отлива на пътници през 2020 г., макар че в сравнение с 2019 г. броят им остава значително по-малко, показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. За да предотвратят разпространението на COVID-19, страните в Европа предприеха различни мерки за ограничаване на пътуванията, които повлияха сериозно на транспортния сектор като цяло.

Докато през първото тримесечие на 2020 г. въздействието е малко, то се усеща най-силно през второто тримесечие, когато броят на пътниците спада с над 50% в повечето държави от ЕС. През третото тримесечие спадът продължава, но се забавя в сравнение с второто, показват данните на службата.

България следва тези тенденции – през първите три месеца на 2020 г. отливът на пътници спрямо същия период на 2019 г. е само 7%. За второто тримесечие спадът достига 37%, а през третото се забавя до 18%.

През първото тримесечие на 2020 г. в България услугите на железниците са използвали почти 4590 души спрямо 4958  през първите три месеца на 2019 г. През второто тримесечие броят им намалява до 3533 души от 5584, a през третото – до 4663 души от 5686.

През третото тримесечие на 2020 г. най-голям спад в броя на пътниците в железопътния транспорт се наблюдава в Ирландия (-73% в сравнение с третото тримесечие на 2019 г., или 9.3 млн. пътници), Италия (-48%; с - 96.7 млн. души), Испания (-44%; с 61.8 млн. души), Швеция и Люксембург (с по -42% и съответно с 26.5 млн. и 2.4 млн. души по-малко), Гърция (-41%; с - 2.1 млн. пътници) и Португалия (-40%; с 18.6 млн. души).

Изключение от тенденцията е Нидерландия, където железопътният пътнически транспорт остава доста стабилен през първите три тримесечия на 2020 г. Годишният спад на пътниците през второто и третото тримесечие достига само 0.2%.

 

Коментари: 0