Кабинетът одобри 20.8 млн. лв. субсидии за вероизповеданията

Средствата ще бъдат предоставени от държавния бюджет

Кабинетът одобри 20.8 млн. лв. субсидии за вероизповеданията

Снимка: Economic.bg/ Красимир Свраков

812 ~ 1 мин. четене
Правителството одобри отпускането на 20.8 млн. лв. субсидия за вероизповеданията в страната. Средствата се предоставят по влезлия в сила от началото на тази година променен чл. 28 от Закона за вероизповеданията.

Според въпросния член вероизповеданията, чиито поддръжници са над 1% от общото население на България, имат право на 10 лв. субсидия за всяко едно лице, самоопределило се за поддръжник на даденото вероизповедание.

От одобрените днес средства 15 млн. лв. са за източноправославното вероизповедание, а 5.8 млн. лв. са за мюсюлманското вероизповедание. Средствата по бюджета на Министерския съвет ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

През 2018 и 2019 г. бяха приети изменения и допълнения на Закона за вероизповеданията, с които се въведе нов ред на финансиране от държавата на регистрираните вероизповедания в страната. С разпоредбите на чл. 28 от закона бяха определени критерии, съгласно които ежегодно със закона за държавния бюджет трябва да се одобрява разпределението на държавната субсидия за регистрираните вероизповедания.

Заради това, че Законът за държавния бюджет на България за 2019 г. беше приет преди промените в Закона за вероизповеданията, с параграф 19 към преходните и заключителни разпоредби на закон с измененията е предвидено за тази година Министерският съвет да одобри държавната субсидия за вероизповеданията по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за вероизповеданията, а именно за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание.
Коментари: 0