Кабинетът смени целия състав на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Мандатът на старото ръководство е изтекъл

Кабинетът смени целия състав на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Снимка: Economic.bg/Архив

На заседанието си днес правителството прие решение за освобождаване на председателя и на членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и назначи изцяло нов състав.

Членовете на новия състав на ДКСБТ са: Владимир Иванов – председател на ДКСБТ; Калин Стануков – член на ДКСБТ; Кристиан Петков – член на ДКСБТ.

Мандатът на досегашното ръководство е бил изтекъл, тъй като решението за утвърждаването му е от 21 май 2015 г., но те са запазили постовете си до избирането на новия състав, става ясно от съобщението на правителствената пресслужба.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който се занимава с регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. Дейността ѝ е разписана в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСБТ, Комисията се състои от председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години.

Коментари: 0